Uro for sykefraværet i kommunens største sektor – nesten én av ti ansatte er til enhver tid borte fra jobb

Vold og trusler, konflikter på jobben, psykiske lidelser, muskel og skjelettplager – alle er viktige årsaker til at sykefraværet i helse-, sosial- og omsorgsetaten i Sandefjord har skutt i været.