Lokale fiskere frykter for fiskerinæringen i fjorden

Sandefjord Dykkerklubb og Fjorden.org jobber for å få flere hummerreservater i Sandefjordsfjorden. Dette er de lokale fiskerne Vilfred Evensen og Reiulf Halvorsen sterkt i mot.