Huset i Bjerggata 71 ble tildelt årets bevaringspris

Foreningen Gamle Sandefjord deler hvert år ut en bevaringspris. I år gikk prisen til Thon Kløw og Lucyna Kløw for sin bevaring av deres hus i Bjerggata 71.