Det mener jeg heller reflekterer kommunens holding i denne sak.

Vi er opptatt av barna

Mitt inntrykk er at kommunens innbyggere, i debattens hete, har fokusert på barnas beste hele tiden. Dette er tydeliggjort flere ganger gjennom krav om at «folkehelseperspektivet», og andre tematiske forhold som berøres i høringsdokumentene til planprogrammet, må behandles som selvstendige temaer i utredningen for at barnas tarv skal komme til sin rett.

Et sentralt tema som må belyses mere inngående i denne sammenheng, er de eksisterende skolers plassering på Vesterøya. Hva er best for skolebarna - en sentralisert storskole eller eksisterende desentralisert småskolestruktur.

Jeg blir skremt

Anvik mener at høringsinnspillene handler for mye om trafikk, dyrka mark og eiere som mener at deres områder blir «ødelagt» om det kommer en ny skole. Det må hun gjerne gjøre som privatperson, men som kommunens representant blir jeg skremt og frykter en ugildhet saksutredning av tomtevalget, eller som Anvik formulerer det «vil det være umulig å gjøre alle til lags».

Det er kommunen og Anvik selv som setter tomtevalg framfor elevenes beste. Spørsmålet om en utredning av skolestruktur ble raskt byttet ut med tomtevalg, før spørsmålet om skolestruktur i det hele tatt ble satt på dagsorden.

Falskt og utroverdig

Det har i den senere tid vært fremmet flere forslag til en kommunedelplan for Vesterøya, herunder en tematisk plan for ny skolestruktur, hvor barnas beste hele tiden har vært fokus. Samtlige innbyggerforslag er blitt avvist administrativt så vel som politisk av kommunen. At Anvik, som kommunens representant, nå fremstår som barnas venn virker falskt og utroverdig!