Jeg skal kun kommentere hans antydninger om min uredelighet og andre uriktige påstander. Jeg kjenner kun Leif Ole Haugberg fra noen få og korte samtaler, samt hans engasjement i sosiale medier.

Haugberg skriver i sitt innlegg følgende: «sandefjordsmodellen som ordføreren var så stolt av, er erklært ulovlig å bruke, og det hadde også vært veldig bra hvis han skilte mellom egne og andres interesser i ulike saker og politikk for byen». For det første har ikke den såkalte sandefjordsmodellen som du viser til vært ulovlig, men ved konstituering av nytt kommunestyre vil det ikke lenger være anledning til at folkevalgte er med på ansette andre enn råmannen. For øvrig var det et stort flertall i kommunestyre som vedtok at vi skulle ha den modellen vi har i dag, men det er sikkert ikke så viktig i Haubergs retorikk.

Haugberg kommer også med antydninger om at jeg ikke skiller mellom egne og andres interesser i ulike saker og politikk for byen. Det er en påstand som selvsagt ikke Hauberg kan dokumentere, men passer veldig fint inn i hans retorikk og svertekampanje.

Jeg kan dokumentere at hans antydninger er grunnløse og etter min mening bærer dette preg av misunnelse.

Jeg har vært erklært inhabil ved behandling av søknader fra Jotun AS og Hjertnes Eiendom AS etter initiativ fra meg selv. Bakgrunnen er at familien har store eierinteresser i Jotun AS og at familieselskapet Mattisberget ASs har en eierpost i Hjertnes Eiendom AS. Det er lovlig i vårt demokrati å delta i poltikk uansett om du er såkalt fattig eller rik. Det som er viktig er at den enkelte representant er bevisst på å reise spørsmål om sin habilitet og det er forvaltningslovens paragraf 6.(habilitetskrav) som er styrende.

Haugberg kan selv undersøke ved å gå inn i protokoller fra formannsksmøter og kommunestyremøter, der vil det fremkomme hvem som var med på behandlingen av de enkelte sakker eller ikke. Det arbeidet vil nok heller ikke Haugberg ta seg tid til å gjøre, for det passer nok heller ikke inn i hans tendensiøse og usaklige antydninger.

ANDRE MENINGER:

Paradegata. Bla, bla, bla ...

Hvorfor stigmatisere både bydeler i kommunen vår, og innbyggere som lever med fattigdom?