Det krever omfattende planlegging for å få til en storstilt invasjon. Putin tok en rekke grep på mange områder uten at vi så sammenhengene. I ettertid er det enklere å forstå hva han gjorde.

Ved å arrestere Putins største kritiker Aleksej Navalnyj, i tillegg til å forby organisasjoner for menneskerettigheter, la det russiske regimet lokk på kommende motstand. Det er enklere for Putin å håndtere store tap på slagmarken uten organisert opposisjon.

Uforståelig beslutning

Hvordan kunne en smart kvinne som Angela Merkel gjøre Tyskland avhengig av russisk gass? Det var en uforståelig beslutning. Fra Sovjetunionen gikk i oppløsning har det vært et sterkt ønske fra vestlige land at Russland skulle utvikle et demokrati. Demokrati utvikler seg blant annet gjennom handel og samarbeid, og det var denne linjen Merkel forsøkte seg på.

Putin har krysset en rekke grenser som selv Sovjetunionen respekterte. Sovjet var en stabil eksportør av gass til Europa. Merkel og andre hadde ingen grunn til å tro at det ville endre seg med Russland.

Øvde på fullskalakrig

Under øvelse Zapad i 2017 trente russerne på å hindre skip og fly å komme til landet vårt med nødvendige forsyninger. Russland øvde også på en fullskalakrig med NATO på denne øvelsen. Senere har russiske skip skutt skarp ammunisjon fra fjæresteinene våre, noe som også er nytt med Putin.

Sovjetunionen truet – så vidt jeg kan huske – aldri så direkte med bruk av atomvåpen som Putin har gjort. I Ukraina har russerne satt atomreaktorer i fare, og de bruker hensynsløs vold mot uskyldige ved å terrorbombe sivile mål. Putin har vist seg å være langt farligere enn selv de mest kritiske av oss trodde.

Fremsto som Putins talspersoner

Før invasjonen begynte for ett år siden hørte vi en rekke forskere på ytterste venstrefløy si «dersom vi skal tro vestlig etterretning» og «Putin har ikke noe motiv for å angripe Ukraina.» Enkelte forskere fremsto som Putins talspersoner, og skapte et bilde av at etterretningstjenestene består av eldre menn som konspirerer.

Flere måneder før invasjonen var norske myndigheter klar over hva Putin planla. NATO har lyttestasjoner på bakken og i havet. Vi har skip og overvåkingsfly som følger med. Fartøyene har utstyr for å avlytte alt av radiosamband, mobiltelefoner osv. Flyene har kameraer og sensorer som gir sylskarpe bilder i all slags vær. Fra 20 kilometers høyde kan de se folk og kjøretøy på bakken.

Blod har kort holdbarhet

Summen av informasjonen som kommer inn, gir et særdeles godt situasjonsbilde. Etter hvert som Russland bygde opp angrepsstyrken kunne etterretningstjenesten telle antall stridsvogner, rekognoseringskjøretøy og alt det andre som skal til for å angripe et land.

Når det i tillegg ble oppdaget at russerne kjørte blod frem til fronten, var det ikke lenger noen tvil. Blod har kort holdbarhet og er ikke i bruk i så store mengder på ordinære øvelser.

Vi har trent for å stå imot russisk angrep i mange år. De har fremstått som en potent trussel. Selv Putin trodde på soldatene sine. Hvordan kunne det gå så galt? Til nå er et par hundre tusen russiske soldater drept eller lemlestet. 9.255 kjøretøy er ødelagt eller tatt av ukrainerne. Russerne har mistet 149 fly og helikoptre (kilde: Oryx). En bataljon med 648 soldater ble flyttet fra Kolahalvøya til Ukraina. Etter kort tid ble 645 av dem drept. Tapstallene er uforståelig høye. De uforskyldte er utsatt for uforståelige tragedier og tap som følge av Putins voldsomme maktbehov og imperialisme.

En fullstendig meningsløs krig.

Aksept for å forsyne seg

Hva gikk galt for Russland?

Korrupsjon er en stor del av svaret. Fra toppledelsen og ned har det vært aksept for å forsyne seg. Fly, skip og kjøretøy manglet deler, vedlikehold, drivstoff, ammunisjon og trente mannskaper. Det russiske militærvesenet hadde råtnet fra innsiden.

Vi skal vokte oss vel for å undervurdere russerne. Sabotasjen mot gassrørledningene viser at de kan utføre kompliserte oppgaver. De kuttet internettkabelen vår til Svalbard, og de kuttet kabelen mellom UK og Shetland.

I dag er ikke Russland noen trussel mot Fastlands-Norge. De har nok å stri med i Ukraina. Også russerne lærer av sine feil, og kommer til å bygge opp en helt ny kapasitet de neste årene. Jeg tror ikke Putin er så gal at han vil bruke atomvåpen, men vi vet ikke hvordan han vil reagere når de konvensjonelle styrkene spiller fallitt.

Fikk samlet Europa

Putin har klart det ingen skulle tro var mulig: Invasjonen i Ukraina har samlet Europa. Selv NATO-motstanden i Sverige og Finland klarte han å fjerne. Til og med i Ukraina har det blitt overveldende flertall for medlemskap i EU og NATO.

EU har vist seg som en samlet og slagkraftig aktør som betyr svært mye for Ukrainas kamp for fred og frihet. EU har fått til å samle Europa, noe som er særdeles viktig ettersom USA flytter sin oppmerksomhet fra Europa til Kina.

Vi har et fortrinn

Når vi ser på alle feilene Russland gjør i Ukraina, viser det samtidig hvor mye som fungerer svært bra i vårt forsvar. Ulike avdelinger har et unikt samvirke. Soldaten i felt kommuniserer direkte med jagerfly og skip, slik at ressursene våre blir brukt optimalt – dersom Putin skulle prøve seg på oss. Det fortrinnet vi har som kanskje er størst, er at hos oss lar vi befal helt ned til det laveste nivået ta beslutninger. Det er unikt, også sammenlignet med allierte land som UK og USA.

Vi skal sove godt om natten på tross av Putins aggresjoner. Vi har et godt forsvar. Et samlet NATO viser hvilken garantist de er for vår fred.

I tillegg viser et samlet Europa gjennom EU at vi skal støtte Ukraina uansett hvor lang tid denne elendigheten vil ta.