Det kan virke som om Bjørn Hoelseth i sitt tilsvar har glemt at han selv har vært med på å stemme frem denne mulighetsstudien for havna. I formannskapsmøtet 29.9-20 ble det fremmet et fellesforslag fra Høyre og Sp som fikk flertall. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch fremmet forslaget med følgende formulering:

«Det igangsettes en mulighetsstudie som ser på en mer detaljert bruk av indre havn til byutvikling som vurderingsgrunnlag med videre ferjedrift eller ikke. Mulighetsstudien gjennomføres innen 2024»

Les også

Trenger vi enda en ny studie om ferjeområdet?

Forslaget var riktignok delt opp i punkter, men innholdet er det samme. Da saken 22.10.20 ble behandlet i kommunestyret (som Hoelseth også er en del av), stemte Bjørn Hoelseth for denne mulighetsstudien. Om han ikke husker at han stemte for, eller om han har ombestemt seg, er ukjent for oss. Det samme forslaget ble for øvrig også fremmet av ordfører 31.05.22, altså for noen få måneder siden, under sak 81 i formannskapet. Her ble mulighetsstudien på nytt vedtatt.

Les også

Hvorfor ikke slipe denne diamanten?

Poenget med denne studien er å gjøre havna enda mer attraktiv, med en forlengelse av Thor Dahls gate og et innbydende område. Vårt mål er ikke å presse ferjene vekk, men å se på andre alternativer for hvor ferjene kan være, eventuelt hvordan det skal se ut rundt dem. Vi ønsker heller ikke høy bebyggelse og leiligheter i området, men åpenhet og en innbydende havn. Vi må bevare det som er viktig, og vi må gjøre området levende.

Vi ser frem til studien og ønsker oss en havn med yrende folkeliv, restauranter og idylliske rammer!

For ordens skyld legger vi ved vedtaket fra kommunestyret i sin helhet:

 1. Analyser av fordeler og ulemper ved fortsatt ferjedrift fra Indre havn tas til orientering.
 2. Det igangsettes en prosess for tildeling av seilingstider fra Indre havn etter 2025. I prosessen vektlegges følgende:

  Mulighetene for økt utbytte fra havnevirksomheten til andre kommunale formålxKlima og miljøkrav
  – Ferjenes bilkapasitetxGang- og sykkeltiltak på veinettet
  – Trafikkavvikling

  Prosess og forslag til kriterier i anbudsprosessen legges frem i egen sak til folkevalgt behandling.
 3. Det igangsettes en mulighetsstudie som ser på en mer detaljert bruk av Indre havn til byutvikling som vurderingsgrunnlag med videre ferjedrift eller ikke. Mulighetsstudien gjennomføres innen 2024.
 4. Administrasjon legger frem til politisk behandling hvilke rammer som skal utredes i en mulighetsstudie.