NRK Vestfold og Telemark omtalte nylig at det i Skien bygges 250 leiligheter bare for utleie. Prosjektet, som er under realisering, skaper grunnlag for en urbanisert ny bydel med boliger og arbeidsplasser tett på Skien sentrum. Firmaet Steinar Moe Eiendom står bak, i samarbeid med Skien kommune og Husbanken.

Leilighetene tilbys i flere størrelser, fra 1-roms på 32 kvm + balkong til 4-roms på 106 kvm med takterrasse. En leilighetstype er for skoleelever/studenter, der flere får hvert sitt ekstra lydisolerte soverom, mens kjøkken, stue og bad er felles. Mange av leilighetene er forbeholdt familier med barn. Husleien er indeksregulert, dvs. at den følger prisutviklingen i samfunnet.

Sammen med daglig leder Heidi Sjerve i Steinar Moe Eiendom deltok Skiens varaordfører Trond Ballestad i pressepresentasjonen. Det er naturlig å spørre hvorfor Skien kommune involverer seg så sterkt i et prosjekt som dette. Svaret kan hentes i en bevisst satsing sammen med samarbeidspartnere for å skape mer liv i sentrum, vedtatt av bystyret i 2013. Målsettingen er at flere skal bo, jobbe, handle og ha gode opplevelser i sentrum. Kommunen jobber sammen med flere aktører i sentrum for å få til et felles løft. Mange kommuner har nok slike formuleringer i sin kommuneplan, men som kjent er det ikke nok å skrive og vedta sånt.

Hva så med Sandefjord? Det er politisk vedtatt at det her skal være «særlig fokus på å utvikle Sandefjord sentrum som motor for næringsutviklingen i kommunen». Dette bør innebære at kommunen inntar en mer aktiv rolle som pådriver. I erkjennelsen på politisk og administrativt plan av at vi har et uheldig underskudd av unge mennesker bosatt i sentrum, bør det innledes samarbeid med tomteeiere, boligutviklere og Husbanken, som i Skien. Micasas plan om å bygge utleieleiligheter i Linaaekvartalet kan etterlyses, og i sentrums fortettingspotensiale bør det være mulig å tenke enklere og rimeligere boligbygging. På et frigjort område ved CMV og jernbanestasjonen bør vi også kunne se for oss en ny type boligbygging, gjerne i kombinasjon med grønne arbeidsplasser, som vi ønsker flere av.

Til slutt kan nevnes at Skien siden 2018 har hatt et innbygger- og utbyggerinkluderende tiltak som heter By-lab. Det synliggjør kommunens og private aktørers planer og prosjekter for sentrum. Med beliggenhet i sentrum blir det et møtested for alle med interesse og engasjement for sentrumsutvikling. Å legge inn et slikt møtested i Sandefjords nye bibliotek på Tivolitomta, kan være klokt. Det kan kombineres med et publikumsvennlig servicekontor for kommunen.