Utbyggernes forslag fra oktober om seks høyblokker ble avvist av kommunedirektøren i begynnelsen av desember. I stedet forslår kommunens administrasjonen en annen type høyhus få meter fra bryggekanten. Referanse denne gang er Havegaten som er en del av et boligområde i Tønsberg. Men hva har dette med kommunens eiendom i Sandefjord å gjøre? Er strategien å introdusere stadig nye alternativer i håp om at byens innbyggere til slutt går lei av denne evigvarende runddansen?

Les også

Åpent brev til byens politikere: Blokkene må stoppes!

Alle vet at kommunens kvartal på Brygga er vår felles eiendom. Et så stort og flott rekreasjonsområde må være tilgjengelig for alle. Eiendommen må for enhver pris ikke selges til utbyggere som ønsker å bygge boligblokker. Vi viser til kommunedirektørens referanse om Tønsberg, og alle kan vel tenke seg hvilket rabalder det hadde blitt om Tønsberg brygge hadde blitt foreslått privatisert og nedbygget med boligblokker.

Les også

Carlsenkvartalet nok en gang

Så til saksgangen. Det viser seg at utvalget for Plan og Miljø allerede 14/12 har en post på sakslisten: «Utvikling av Carlsenkvartalet. Ny prinsipp avklaring for det videre reguleringsarbeidet». Mye kan tyde på at dette har utviklet seg til en hastesak for utbygger. Hva om planutvalget foretrekker boligblokker, selv om det foreligger et Innbyggerinitiativ som krever avstemming i kommunestyret? Og til tross for den sterke og økende motstanden mot boligblokker på bryggekanten?

Les også

Carlsenkvartalet – hva er bestemt- og hva gjenstår å klargjøre?

Byens innbyggere er motstandere av, eller sterkt tvilende til, boligblokker på Brygga. Carlsen Kvartalet AS, og nå kommunens administrasjon, gjør allikevel stadig nye framstøt i søken etter «akseptable» boligblokker. Hvorfor er kommunen med på dette? Kan det ha noe å gjøre med at utbygger nylig uttalte i Sandefjords Blad at det ville bli konsekvenser hvis det ikke blir utbygging? Har kommunen mottatt ytterligere signaler fra utbygger?

Kommunestyret skal om relativt kort tid avgjøre om vi, innbyggerne i kommunen, kan slippe å få boligblokker få meter fra bryggekanten. Da skal det voteres over vårt Innbyggerinitiativ om NEI til boligblokker og JA til Bryggetorg. Ifølge Norsk Lov må Initiativet behandles innen 6 måneder fra innleveringen i oktober. Det betyr at våre folkevalgte må ta stilling til og avgjøre saken tidlig i 2023.

I mellomtiden jobber Bryggetorgets Venner med ideer, skisser og forslag til hvordan Bryggetorget kan utformes.