Etter 30 år er Hvalkjæften blitt husvarme i Preståsen

Mellom bakkar og berg ut med havet heve Hvalkjæften fenge sin heim. Omtrent slik innledes en kjent 17. mai-sang.