Det vil være et positivt signal til velgerne i vår nye, store kommune, om politikerne før valget kan bekrefte at Sandefjord er en kommune hvor politikerne tar sine velgere på alvor til de tar velgernes syn alvorlig.

1.174 velgere har underskrevet et formelt innbyggerforslag om å stanse planene for utbygging av Carlsenkvartalet for å gi tid til å lage en helhetlig plan for området. Det er nesten fire ganger så mange som det som skal til for at kommunen må ta forslaget opp til politisk behandling. Egentlig bør det være en selvfølge at en kommune har planer for sin aktivitet, slik at vi innbyggerne vet hva vi har å forholde oss til. Ingen kan forvente at enkeltpersoner eller grupper av frivillige skal fotfølge utbyggerne og skrive i avisen hver gang utbyggerne vil bygge for høye hus – på feil sted.

LES OM SAKEN HER: Tjomsland ut av Høyre

Innbyggerforslaget om helhetlig plan skal drøftes etter valget som en del av utbyggingsplanene for Carlsenkvartalet. Mitt inntrykk er at velgerne flest ønsker å få vite hva politikerne mener før valget, – ikke etter valget. For da er det som kjent for sent å angre.

Det er lett å være enig med tidligere kommuneadvokat Ivar Otto Myhre om at Carlsenkvartalet er så viktig for så mange i Sandefjord, at det bør bli et vesentlig tema i årets kommunevalgkamp. Mange deler Myhres syn. Personlig har jeg i løpet av sommeren fått en rekke henvendelser fra kjente og ukjente velgere, og noen har vært opptatt av nettopp dette, at ikke alle sier hvordan de forholder seg til utbygging av Carlsenkvartalet. Jeg vet ikke mer enn noen annen, men jeg leser jo avisa. Jeg har sagt hva jeg mener, at jeg synes det er ærligst å gi beskjed før valget hvor partiene står – men det er naturligvis opp til dem. Jeg personlig har aldri lagt skjul på at jeg mener det er feil å bygge et privat boligkompleks på det kommunale bryggeområdet Carlsenkvartalet. Men jeg er ikke lenger politiker og står fritt til å velge det jeg mener er riktig.

Kommunen selv har lagt føring på at fortetting i byen skal være «Fortetting med kvalitet og skal representere byens karakter og identitet. Disse kvalitetene utgjør det kommunen kaller «byens arvesølv» og skriver videre bl.a.: «Sandefjord by med byggesonen rundt sentrum har i dag en klar og distinkt karakter og identitet. Viktige kvaliteter som bidrar til dette er et konsentrert bysentrum med en klar småbykarakter. Byens historiske identitet med tilknyttingen til sjøen, parkene og det grønne preget rundt bykjernen er viktig å ivareta i den videre byutviklingen.

LES OGSÅ: Vil legge Kilgata under bakken... Men det er de alene om.

«Hensynet til disse kvalitetene utgjør avgjørende premiss for fortetting av eksisterende by og boligområder og er på ulike måter innarbeidet i strategien», skriver kommunen i sin strategi for byutvikling.

Det vil være en byutvikling mange av oss kan slutte oss til. Og viktigst av alt vil være at Sandefjord er en kommune hvor velgerne kan stole på at politikerne lytter til sine velgere.

ANDRE MENINGER:

Vi bygger ut byen stykkevis og delt. Nå er det på tide med en helhetsplan! 

Carlsenkvartalet: Å ri to, eller enda verre, flere hester samtidig er krevende. Så langt i livet har jeg kun sett kosakker gjøre det med bravur