Så kommer i tillegg Aagaardstunet med 40 omsorgsboliger pluss noen flere boliger tilpasset eldre. Langs Dronningens gate skyter nye blokker opp som paddehatter. Det er antydet at gj.sn. pris for nye leiligheter her vil ligge på over kr 70.000 pr. kvm. Da blir det også boliger for eldre med god råd og ikke for «folk flest». Noen tilstrømming av familier med barn og unge i nærområdet til Tomta kan neppe påregnes.

Tilrettelagt for ungdom

Nå har kommunen (administrasjonen og politikerne) gitt oppdrag til konsulenter å komme opp med en plan for å lage et byrom, som en generasjonsmøteplass, som primært er tilrettelagt for ungdom. Denne planen er nylig diskutert i to møter i Formannskapt, og det våre politikere er opptatt av, er hvordan biler skal komme til og fra det underjordiske parkeringsområde. Hvordan plassen skal tilpasses for de mange eldre som bor i området ser det ut til at våre politikere bryr seg lite om.

Området rett utenfor omsorgsboligene har ungdommen vært med på å bestemme, og en risiko er at det blir et samlingssted med besøk på sene kvelder. I andre enden av Tomta er planen å bygge opp ulike høyder og legge til rette for hinderløyper. Det passer dårlig for de mange som er avhengig av rullestol, rullator, stokk eller har dårlig syn. Når det gjelder sitteplasser, viser illustrasjoner at det til dels skal brukes gamle stokker i lav høyde og som er lite egnet for oss eldre.

Hva med «Aldersvennlige Sandefjord»?

I ett år nå har en gruppe fra alle kommunalområdene nedlagt et betydelig arbeid med å få på plass en handlingsplan for «Aldersvennlige Sandefjord». Den vil komme til politisk behandling i begynnelsen av 2022. En viktig del av denne planen er «kommunikasjon og medvirkning». Men det er tydeligvis helt oversett når det nå skal brukes 17,5 mill. kroner til å oppgradere Aagaards plass.

Aagaardstunet vil stå ferdig 1. mars 2022 og vil første året bli brukt som sykehjem for 54 personer, under oppgradering av den gamle delen av Nygård sykehjem. Det er mange som vil ha sin arbeidsplass på Aagaards plass, og verken for ansatte eller pårørende er det tilrettelagt for parkering. I dette store bygget blir det heller ikke noe større samlingsrom til aktiviteter og underholdning.

Mye bra men …

Det gjøres mye bra for å tilrettelegge Sandefjord som et aldersvennlig samfunn, men når det kommer til det å tilpasse sentrale områder av Sandefjord til den befolkning som bor der, er det mange eldre som mener at politikerne ikke følger godt nok opp.

Et nyttårs ønske fra oss eldre er derfor at kommunen i 2022 må tilrettelegge sentrale deler av byen som et «Aldersvennlig Sandefjord». Begynn gjerne med tilpassing av planen for Aagaards plass!