Gå til sidens hovedinnhold

Hverdagsrasisme- et samfunnsproblem

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg vil dele en historie om ei jente på 20 år som har søkt jobber i år. Hun har et typiske norsk fornavn, mens etternavnet kan tolkes slik at hun har en utenlandsk bakgrunn. For å kunne øke sine sjanser på et stramt arbeidmarked fikk hun hjelp fra universitetets karriereveileder på hvordan skrive en best mulig CV.

Hun fikk flere gode råd, og et par av dem gikk på dette med etternavnet. Veilederens erfaring var at man burde få frem at hun faktisk var norsk, og født her. Så om hun kunne bruke morens norske etternavn i tillegg, og at hun ved fødsesdato også skrev hvor i Norge hun var født, så ville det være en fordel. Historien ender med at hun fulgte rådene, og fikk tilbud om flere jobber.

Så heldig for henne at hun kunne poengtere sitt norske opphav, men hva da med de som faktisk er født i et annet land og ikke har et norsk etternavn å legge til? Stemmer det virkelig at de stiller dårligere til å få jobber de er kvalifiserte til? Ja, det er åpenbart at det er tilfelle. Rasismen er overalt, og den rammer hardt. Når vi ser den, så må vi tro på den, og vi må handle.

Alle skal ha like muligheter, uavhengig av bakgrunn. Vi har ikke råd til å ikke ta i bruk alle ressurser i samfunnet. Det å bli rammet av rasisme og diskriminering kan ha store konsekvenser for den enkelte, men også noe som angår oss alle.

SV har levert et representantforslag i Stortinget med forslag til 6 ulike tiltak for å møte dette samfunnsproblemet. Vi forslår at man først kartlegger rasisme i Norge. Videre at det opprettes et eget forskningssenter på rasisme, og styrker informasjon og kompetanse om diskrimineringslovgivningen. Vi ser dette er påkrevet på flere områder, som utdanning, arbeidsmarked og utelivet.

Dette er et problem vi håper alle politikere vil ta på alvor, og at vi i felleskap skal løse med konkrete tiltak. SV er ihverfall klare for å ta den kampen for de mange, vi kan ikke ha et Norge hvor ikke alle er med.

Kommentarer til denne saken