Det sier trafikkansvarlig ved Politiet i Sør-Øst, Henning Ødegaard Johansen til Tønsbergs Blad.

Johansen har som jobb å knuse trafikktall, det vil si, tall som handler om alt fra fartsovertredelser til drap på veien.

Kjepphøye

Og det er denne politimannen som kan legge fram tallene som forteller at menn saktens kan irritere seg over saktekjørende damer helt fremst i køen, men at de egentlig har få grunner til å være kjepphøye.

Johansen underbygger påstanden med følgende funn:

– 88,8 prosent av dem som kjører for fort er menn. 86,5 prosent av dem som kjører i rus er menn, sier den erfarne politimannen, som ennå ikke har funnet svaret på et spørsmål han har stilt seg gjennom et langt yrkesliv:

– Hvorfor er det sånn? Hvorfor er menn så mye mer utsatte? Det gjelder jo ikke bare når det handler om risikoatferd i trafikken, det handler også om selvmord og psykiatri. Jeg mener det er en nasjonal utfordring.

Likt i Norden

Ifølge Johansen er tendensen den samme i alle de nordiske landene, både når det gjelder risikoatferd og ulykkestall i trafikken.

Mens det er et nasjonalt mål å ha null drepte og alvorlig skadde i trafikken, må politimannen konstatere at reduksjonen har stanset opp de siste årene; ulykkestallene på 70- og 80-tallet var forferdelige. Satt opp mot antall kjørte kilometer på veiene, er dagens ulykkesbilde en solskinnshistorie.

Og den solskinnshistorien kan, om Henning Ødegaard Johansen får viljen sin, bli enda litt finere.