Hvis man googler litt på nettet på ordet «grønske», dukker ordet forurensning opp med én gang

Av

Først og fremst vil jeg takke kommunalsjef for miljø- og plansaker Sindre V. Rørby for tilbakemelding, men jeg synes kanskje at problemstillingen jeg hadde i mitt forrige innlegg blir noe tåkelagt.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Av svaret konstaterer jeg følgende:

• Opprydningsprosjektet for forurenset sjøbunn i indre del av Sandefjordsfjorden har gitt en sjøbunn ren for miljøgifter. Det gjør at vi kanskje en gang i framtiden kan fiske og spise krabber og hummer i indre fjordområde uten å bli full av miljøgifter som PAH og PCB. Men dette prosjektet har vel ikke bedret badevannet, det er det andre tiltak som vi må gi æren for – flytting av alle kloakkutslipp til renseanlegget på Enga! Og det er kanskje denne flyttingen som har skapt et problem et annet sted, som vi må gjøre noe med.

• Sandefjord Renseanlegg på Enga skal bygges ut med biologisk del som fjerner vesentlig organisk materiale (det oppløste organiske materialet som vi ikke ser), men bare i en forsvinnende liten grad Nitrogen (bare 10–30 prosent). At fjorden må være forurenset av nitrogenutslipp, var jo noe av mitt hovedpoeng. Hvis man Googler litt på nettet på ordet «grønske», dukker ordet forurensning opp med én gang. Så deler av fjorden er fortsatt forurenset! Innholdet av nitrogen i vannet er, som du nevner, om vinteren lavt, mens det om sommeren er «moderat». Det må vel bety at vi kan ha et problem om sommeren? Det er jo også da mengder av grønske dukker opp innerst i Granholmsundet.

• Sandefjord og de fleste kommunene langs kysten har fått krav om å innfri EUs såkalte sekundærrensekrav. Da glemmer vi kanskje at i EUs opprinnelige rensekrav lå det også inne en biologisk del i tillegg til det som nå bygges på Enga, og som ville ha gitt en renseeffekt på ca. 75 % fjerning av nitrogen. Det fikk Norge forhandlet seg bort ifra i EØS-sammenheng. Men det at vi ikke har et myndighetskrav til nitrogenfjerning, hjelper jo lite når jeg vil påstå at vi har et forurensningsproblem i deler av Sandefjordsfjorden, og at dette er forårsaket og vil vedvare av manglende renseeffekt både nå og framtidig på Sandefjord Renseanlegg m.h.t. fjerning av nitrogen. For å sette det litt på spissen, vi kommer fortsatt alle til å pisse rett ut i fjorden!

• Du nevner at avrenning fra landbruksarealer er hovedkilden til utslipp av næringsstoffer i ytre Oslofjord, men jeg tror nok du får den lokale bondestand rundt Sandefjordsfjorden på nakken hvis vi prøver å gi dem skylden for de lokale forurensningsforholdene her!

Vi kan sikkert diskutere dette fram og tilbake lenge, det er ikke min hensikt. Min hensikt er å fokusere på problemstillingen, og at vi kanskje erkjenner at vi kan ha et problem. Mitt ønske er da at vi kunne sette i gang et noe mer omfattende undersøkelsesprogram for å finne mer ut om dette. Jeg ønsker jo at vi kan slå oss på brystet og si at vi virkelig har rent badevann i Sandefjordsfjorden!

Om sommeren tas det vannprøver ved de fleste badestrender, men det blir vel kanskje bare analysert på såkalte kloakkbakterier? Kanskje man kunne ta med noen flere analyseparametere og bruke noen kroner på forskningsbistand for å få vurdert resultatene?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken