Men deretter ble forslaget justert og relansert og utrolig nok vedtatt som prinsipp for bebyggelse på brygga. Planutvalgets leder kalte dette en skandale og et magaplask.

Overser helheten

For å sette mer press på saken har utbygger kommet med en ny trussel, nemlig å oppføre et industribygg på tomta hvis kommunen ikke tillater boligblokker.

Les også

Hvor langt kan man strekke en tomtefester?

I et innlegg i Sandefjords Blad den 17/01 omtaler utbyggeren sine gode intensjoner og fremstår som totalt uforstående til motstanden mot boligblokker. Med det som nærmest er en forsvarstale overser utbyggeren helheten i saken og fundamentale elementer i prosessen.

Ikke god forretningsforståelse

For det første er all næringsvirksomhet basert på profitt og risiko. I en markedsstyrt økonomi er det fullt mulig å innkassere gevinst, men det krever også at man er villig til å ta tap dersom forutsetningene endres.

At en tomtefester fremsetter trusler overfor eieren av en tomt hvis han ikke får det som han vil, vitner ikke om god forretningsforståelse. Tomteeier har tilbudt fester kjøp av tomten, men det forutsetter at fester kommer opp med en utbyggingsplan som tomteeier kan godta.

Selv etter utallige forsøk har det ikke skjedd. Tomtefester har følgelig ikke evnet å etterkomme tomteeiers betingelser til tross for en «karenstid» på mange år. Ergo foreligger det heller ingen godkjent reguleringsplan som er en forutsetning for salg av tomten.

Ikke en seriøs aktør verdig

For det andre har tomtefester ikke tatt inn over seg at ingen avtaler er skrevet i stein. I et levende og fungerende demokrati kan endringer skje raskt av flere årsaker. I et demokrati er det fellesskapet som avgjør, det vil si de politikerne vi har valgt til å styre for oss.

Det at en tomtefester går i rette med kommunale organer og kommer med dårlig skjulte trusler, er ikke en seriøs aktør verdig.

Retter baker for smed

Da er det fristende å rette skytset mot noen andre, for eksempel Bryggetorgets Venner. Men å si at tomtefester ikke vil «gi bort tomten til Bryggelagets Venner» faller på sin egen urimelighet.

Tomtefester har ikke fått med seg at Bryggetorgets Venner har tusenvis av meningsfeller, og at de er initiativtakere og ikke premissgivere. Uansett hva kommunestyrets beslutning måtte bli, må den tas til etterretning.

Det gjelder nå at politikere løfter blikket , tenker langsiktig og legger tidligere uoverensstemmelser bak seg. Det blir bakstrebersk og trist for byen, for våre innbyggerne og for kommende generasjoner hvis de folkevalgte skulle ende opp med å stemme for boligblokker i sjøkanten. En katastrofe ville mange si.

Gir etter for press

Det viser seg at kommunedirektøren har gitt etter for tomtefesters press og sett bort fra bruken av Carlsentomta til fellesskapets beste.

Kommunens utredere velger altså å imøtekomme en privatisering av området med den «kreative» begrunnelsen at området defineres som et «transformasjonsområde».

Vi får håpe at politikerne er mer oppegående enn byråkratene, og at de ser de store linjene i denne uhyre viktige saken for byen.

Det kommer jo et valg om ikke lenge.