Intensjonen er nok god, men kritikken må i tilfelle også rettes mot eget parti. Som journalist har jeg fulgt godt med på byutviklingen i kommunen siden 1970-tallet, da googlebilder viste en helt annen spredt bebyggelse. Som folkevalgt de siste 12 årene har jeg vært med på å vedta kommuneplaner med arealdel, områdereguleringer og detaljreguleringsplaner for nettopp boliger – og områder der bedriftene våre, arbeidsplassene vi lever av, får slå seg ned. Googlebilder viser et annet landskap i dag. En del tidligere urørte tur- og friluftsområder har gitt plass til eneboliger, rekkehus, småhus i kjeder, noen steder lave boligblokker.

Folk må ha et sted å bo

Hvorfor? Fordi befolkninger øker, og nye generasjoner søker etter et sted å bo. Urbaniseringen setter sitt preg på Sandefjord i likhet med utallige byer og tettsteder over hele Norge, mange av dem med Ap-styre. På hvilket tidspunkt burde Arbeiderpartiet satt foten ned og sagt nei til flere nye boliger i Sandefjord? Har de gjort det?

Som et ansvarlig styringsparti har selvsagt Sandefjord Arbeiderparti i det store og hele vært med på denne utviklingen, både når det gjelder store, sammenhengende boligfelt, spredt bebyggelse og fortetninger. Jeg skal gjerne, om nødvendig, ramse opp eksempler. Partigruppen i kommunestyret har gitt støtte til, skal vi si, 99 prosent av alle boligplaner de siste 50 årene. Dette er ingen løs påstand – det er bare å sjekke i kommunens arkiver og byggesakshistorie.

Gir jobb til mange

Tor Hansens arbeiderparti vet utmerket godt at boligbygging og reising av næringsbygg gir mange arbeidstakere jobb og inntekt der ute i lokalsamfunnet. Bygningsbransjen og hele bredden av håndverksbedrifter trenger kontinuerlige byggeoppdrag. I økonomisk pinaktige perioder har vi sett hvordan stillstand på dette markedet har rammet mange familier.

Naturligvis har både Tor Hansens parti og andre representanter i kommunestyret reagert mot enkelte utbyggeres grandiose planer. Byggesøknader er blitt sendt tilbake for ny behandling, antall boliger eller byggehøyder er blitt redusert eller lagt annerledes i terrenget. Noen ganger har utbyggere fått blankt avslag. En del landbruks- og friluftsområder er blitt skånet.

«Byskogene» vernet

I Sandefjord har Høyre og andre partier sørget for strengere vern av «byskogene» tett opptil bykjernen. Verken Preståsen, Hjertnesskogen eller Midtåsen er mål for massiv ny utbygging. Badeparken og andre grønne lunger er ikke i faresonen. Bugårdsparken har blitt et flott område for turgåing, idrett og aktiviteter – hele året. Sandefjord er i realiteten helt unik når det gjelder grønne områder for rekonvalesens og pauser i hverdagen – i nærområder der folk bor.

Så er det noen fnysende angrep fra Tor Hansen jeg ber leserne studere ekstra nøye: Hans avvisning av boligbygging på Vesterøya inklusive Veraåsen, Langestrand og eplehager. De som bor nettopp her, eller kommer til å bo her, skulle egentlig ikke bodd der. De skulle ifølge Sandefjord Arbeiderparti ha bodd et helt annet sted. Men hvor? Jeg spør: Finnes det ikke Ap-velgere på disse og en lang rekke andre steder som nå føler Hansens kritikk på kroppen? De skulle ikke hatt sine hjem der de bor nå. Vekk og bort med dem?

Hvor er alternativene?

Jeg ber om at når Arbeiderpartiet avviser boligplaner og fortetning på konkrete steder i kommunen vår, så anviser de samtidig alternativer. Hvor vil partiet at folk skal bo, siden vanlige folk ikke skulle hatt adgang til en rekke nåværende boligfelt? Hvor langt tilbake i tid vil Tor Hansen gå for symbolsk å «fryse» utviklingen av Sandefjord?

Samtidig har jeg respekt for Arbeiderpartiets rolle i behandlingen av flere utbygginger, også i randsonen av friluftsområder. Jeg var for noen dager siden oppe på Dverdalsåsen og så for meg de kommende 112 boligene som mange familier i Sandefjord drømmer om.

Når Arbeiderpartiet krever byggegrenser, er det et selvsagt krav at partiet forteller velgerne nøyaktig hvor disse grensene bør gå. En del kjente koller og turområder er nevnt i innlegget, men ingen avgrensning. Det har de kanskje allerede anvist i kommuneplanens arealdel?

Nok av utfordringer

Igjen:

Hvor er alternativet for nye boliger? Sandefjord kommune fikk for en drøy måned side Bovennlighetsprisen fra NBBL som beste boligkommune blant 119 – ut fra saksbehandlingstid, gebyrer, boligreserver og boligpris. Den prisen har også Ap del i.

Jeg er helt enig i de siste avsnittene i Tor Hansens innlegg, der han understreker behovet for naturmangfold, naturen som pusterom nær folk og dens betydning for fysisk og mental helse. Kombinert med boliger og nye hjem for dem som vil flytte hit er det nok av dilemmaer og utfordringer å ta tak i.