Tirsdag 6. september skal høringsforslaget for kommuneplanen avgjøres i formannskapet. Kommunedirektøren (dvs. administrasjonen) har lagt frem dokumentasjon og underlag som har blitt diskutert i flere møter, inkludert i Hovedutvalget for Miljø og Plan (HMP).

Et viktig moment for hva som skjer videre – det vil si etter møtet i formannskapet på tirsdag – er forslaget fra kommunedirektøren om at «Inntil 12 boenheter skal kunne bygges uten regulering, gitt at nye tiltak utformes i tråd med generelle krav angitt i kommuneplanbestemmelsene».

Dette er særdeles viktig, fordi det blir administrasjonen selv som skal godkjenne tiltak i områdene nevnt i kommuneplanen og ingen videre politisk behandling, så lenge «tiltak utformes i tråd med generelle krav». Derfor er det helt avgjørende at de «generelle krav» er krystallklare, logiske og følges opp korrekt av kommunen og administrasjonen selv. Men, det gjør ikke kommunen!

Kort fortalt anbefaler administrasjonen en fortetting i Prestegårdsveien (se området illustrert) på 12 enheter.

Dette basert på en utregning av maksimalt antall enheter på området (de kalkulerer 56 enheter), fratrukket antall enheter som allerede er i området (de angir 44). Her må det nevnes at dette siste tallet er feil; via kartverket finner man 51 enheter, eller 47 om man søker å minimere tallet. Derfor, antall «ledige enheter» for ekspansjon skal derfor være 5 (eller kanskje 9 under tvil).

Men – det virkelig interessante er at selv om kommunen identifiserer 12 enheter som «fortettingspotensial», så anbefaler den samme administrasjonen 16 enheter til godkjent fortetting i Prestegårdsveien 2. Og, det stopper ikke der. Administrasjonen beskriver videre «pågående planarbeid» i Prestegårdsveien 5, hvor Hjertnes eiendom ønsker å bygge 18 enheter, og administrasjonen beskriver dette som «under arbeid».

Dette betyr at kommunens administrasjon jobber videre med 34 enheter (16 + 18) i et område de selv har beskrevet som begrenset til 12 enheter.

Les også

Her skal vi ikke ha noen «avvik» i ettertid

Den gang jeg gikk på skolen, var 12 mindre enn både 16 og 18 … og definitivt 34. Noe er rart; kan noen fra administrasjonen forklare dette FØR møtet tirsdag 6. september?

Avslutningsvis, det er fint at flertallet i HMP vil redusere friheten til administrasjonens beslutning til 6 enheter … men her må politikerne pålegge administrasjonen å følge sin egen logikk og politikernes faktiske retningslinjer.