TØNSBERG/SANDEFJORD: Jo da, det er åpenbart et problem at bedriftene ikke har klart å finne egna tomt innafor kommunegrensa i Tønsberg når de har ønska å være i Tønsberg. Men jeg tror vi glemmer historien litt her.

Vestfold fylkeskommune, i samarbeid med alle kommunene i Vestfold, beslutta midt på -90-tallet at det var tre områder i Vestfold som skulle utvikles til regionale næringsområder beregna på plasskrevende virksomheter. Det var unison enighet om dette. Ingen av dem lå i Tønsberg. Det nærmeste var Borgeskogen. Og det er virkelig blitt et flott næringsområde til glede for hele Vestfold.

Ingen grunn til panikk

Vi ønsker selvsagt alle slags ulike næringsvirksomheter velkommen til Tønsberg. Vi har flere gode næringsområder både tilgjengelige og under utvikling. Det er ingen grunn til å få panikk for at noen velger å flytte til Borgeskogen. Vi er for alle praktiske formål ett bo- og arbeidsmarked i Vestfold, og ingen arbeidstakere eller for den saks skyld eiere flytter boligen sin til Borgeskogen selv om bedriften deres flytter dit.

Kan vi ikke heller heie litt på de som blir så store at de må flytte ut av egne lokaliteter? Det er jo faktisk veldig bra at bedrifter lykkes i vår region. Vi som politikere gjorde det vi kunne for å beholde Strandman AS i kommunen. Når de nå allikevel velger å flytte til Borgeskogen fortsetter vi å heie, og ønsker vi dem masse lykke til!