Vi har med interesse lest saksframlegget til sak 173/21 i Hovedutvalg for plan- og miljøsaker 29. sep. 2021. Vi ser med stor forventning til at bibliotek, kulturskole og ev. andre utdanningsinstitusjoner kommer ned til sentrum for derved å stimulere til et mer aktivt bysentrum.

Det vi derimot forbauses over er følgende bombastiske uttalelse: «Ved flytting av bibliotek og kulturskole til sentrum bør kommunen søke å utnytte ringvirkningene av dette på best mulig måte. Det er uten tvil plassering på Tivolitomta som har det største potensialet i så måte.» (Vår utheving).

Ser man byutvikling i et lengre perspektiv (minner om at «Tivolitomta» i år feirer 60-års jubileum …), vil det være feil å la valget kun stå mellom egne tomter og tilbudte bygninger i 2021. Den opplagte beliggenheten for et moderne bibliotek med kulturskole og gjerne andre undervisningsinstitusjoner er den nordlige delen av dette kvartalet, som inkluderer Fagforeningenes Hus. En fasade mot Torget vil være et grep for framtiden. Torget vil på den måten få en stimulans det sårt trenger («børs og katedral»). En flott sideeffekt er dessuten at siktlinjen fra Kurbadet til Park hotell – og omvendt – over en komplett Badepark, derved kan opprettholdes.

Det er feil at en enkelt gårdeier skal kunne sperre for den beste utviklingen av vår by. Kvartalet Fagforeningenes Hus har ingen samfunnsmessige eller arkitektoniske verneverdier, utover kontorer og leieinntekter for gårdeier. Det må være mulig å få Fagforeningenes Hus med på utviklingen av det som kan bli det beste byutviklingsgrep i Sandefjord i dette århundre.