Alle kjemper for «det de har kjært». For den enkelte er det ikke lett å være objektiv når det berører en personlig. Noen personer danner til og med fakkeltog for å framheve sine meninger. Og det ble til og med nylig vist på NRK TV. Deres målsetting er å bevare noen busker og trær hist og pist i Hjertåsområdet. Sandefjord kommune har da mange nok rekreasjonsområder for øvrig som kan benyttes. Men hva med alle boliger som blir berørt ved valgte trasé-plasseringer?

Både Gokstadkorridoren og Torp Vest vil berøre ganske mange hus. Hvis det blir tunnel gjennom Mokollen, vil denne munne ut på sørsiden midt i et boligfelt. Og forslaget til ny stasjon midt i Halvdan Svartes gate vil rasere et stort antall boliger her.

Bør ramme færrest mulig eiendommer

Hensikten med å velge en trase bør være å rasere minst mulig antall eiendommer. Den aktuelle bebyggelsen i området fra Mokollen og sørover til Virik ble bygd i perioden ca. 1920–1955. Mange av dem som bor her, har bodd her i mange år og tatt godt vare på sine eiendommer. Og flere huseiere har bodd i husene fra de ble bygget. Følelse for sin bopel er nok her langt kraftigere enn det som bør føles for et tre eller busk i Hjertås.

Personlig bor jeg i mitt barndomshjem fra 1939, 28,5 m fra dagens spor til husvegg. Forslaget om å legge nytt spor øst for dagens spor vil rasere hele husrekken langs Skiringssalveien fra Tempokrysset til Virik. I tillegg berøres all bebyggelse i Halvdan Svartes gate og noen flere steder.

Hvis Torp Vest blir valgt som trasé, må det være mulig å legge tunnel gjennom Mokollen, slik at en ny stasjon kan plasseres mellom dagens spor og Peder Bogens gate. Her finnes jo bare næringsbygg og ingen privatboliger.

Alternativ til Bane NORs ønske

Videre sørover mot Virik bør det nye spor legges på vestsiden av det eksisterende. Da berøres området til SVGS og kolonihagen. Dette vil da gripe atskillig mindre inn i private eiendommer enn det som fremkommer i den foreslåtte korridor fra Bane NOR.

Det burde da være mulig å beholde Skiringssalveien der den ligger i dag, helt fra Tempokrysset til Virik og videre sørover. Kanskje også bebyggelsen i Halvdan Svartes gate kan bestå urørt.

Vis hensyn til beboere i «faresonen»

Min oppfordring til Bane NOR og til politikerne i Sandefjord som skal ta stilling til trasévalget, er å vise  hensyn til de beboere som nå er i «faresonen». At noen hus må rives, kommer vi vel neppe utenom, men hvor det er mulig bør traséen legges der det ikke er bolighus i dag. Industribygg og gamle skolebygg bør kunne rives før man velger å rive bolighus.

Som nevnt har jeg bodd 28,5 m fra dagens spor og der imellom ligger Skiringssalveien. Det heter seg visstnok at det skal være >30 m fra sporet til hus eller vei. Men unntak kan og bør her gjøres, da historien viser at det fungerer helt fint slik det er i dag. At toget får litt høyere hastighet enn dagens tog, vil ikke bli vesentlig mer støyende. Dessuten er avstanden fra Virik til stasjonen så pass liten at toget enten må bremse ned på vei inn på stasjonen eller det er i ferd med å akselerere ut fra stasjonen.

Jeg lever i håpet om en god løsning som gir minst mulig inngrep i private boliger.