Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor hastverk med storskole på Vesterøya?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg våknet altfor tidlig 17. mai, barnas dag, og ble liggende og tenke nettopp på barna og hvilken grunnskole våre fremtidige generasjoner skal ha. Jeg er ikke i tvil om at alle innbyggere og politikere i Sandefjord er enige om at det bør investeres i barna gjennom fremtidsrettede skolebygg. Men det som holdt meg våken var politikernes behandling av skolesaken i hovedutvalget for kunnskap, barn og unge (KBU) 12. mai.

Det politiske flertallet ønsker å prioritere storskole på Vesterøya fremfor å inkludere også Vesterøya i en helhetlig skole- og barnehagestruktur. Det å utelate en tredjedel av skolekretsene i gamle Sandefjord oppleves både uforståelig og uklokt. Årsaken til dette hastverket virker å være mangel på barnehageplasser i Ormestad-området.

Politikerne, unntatt SV, MDG og delvis Venstre, argumenterer med at fordelene er større enn ulempene ved å bygge storskole på Vesterøya og at saken har vært gjennom en grundig behandling siden 2017. Det kan nesten virke som at politikerne tenker at vi på Vesterøya som ikke jubler over ny storskole, er utakknemlige.

Det er bare det at vi ikke klarer å forstå at fordelene med storskoler er større enn å satse på å videreutvikle dagens nærskoler. En storskole som vi frykter vil bli på 700 elever i 2040. Det finnes ikke forskningsbasert underlag som taler for at vi skal ha så store skoler. Når storskolei tillegg koster flere hundre millioner mer til bygninger i et 50 års perspektiv, kan vi ikke forstå at fordelene er større enn ulempene. Har det gått prestisje i saken?

Hvilken ny kunnskap har politikerne fått siden skolestruktursaken startet i 2017? Det snakkes hele tiden om at saken har pågått lenge, men det er ikke kommet inn ny kunnskap i saken mellom 2018 og 2021. Det har heller ikke vært en politiske debatt om prinsipper som skal ligge til grunn for ny barnehage- og skolestruktur i Sandefjord.

  • 2018: Norconsults to rapporter i 2018 som anbefaler å legge ned 8 skoler og bygge 3 nye storskoler. Rapporten har flere grunnleggende feil i tallgrunnlaget som legges til grunn, uten at politikerne i det videre arbeid har tatt hensyn til dette.
  • 2021: Det er ikke politisk flertall for bygging av 3 nye storskoler i Sandefjord på dyrkbar mark. Administrasjonen fikk i april 2019 i oppgave å se på tomtealternativer til ny storskole på Vesterøya og nærmere 2 års arbeid med tomtealternativer kulminerte med at foreslåtte tomter er «lagt i skuffen».
  • 2021: Visjonsbok for ny «drømmeskole» på Vesterøya med innspill til utforming og innhold i en ny storskole Vesterøya. Kunnskap fra denne visjonsboken handler ikke om storskoler eller nærskoler, men gode innspill til fremtidig utvikling av skolene i Sandefjord.
  • 2021: Høring med utgangspunkt i Norconsult rapportene var innbyggernes første mulighet til å komme med innspill til skolestrukturen i Sandefjord. Høringsinnspillene viste et tydelig engasjement for å bevare nærskolene.

Politikerne lytter ikke til Ungdomsrådet som er opprettet som organ nettopp for å ivareta barn og unges interesser ovenfor politikerne. Ungdomsrådet sier, sitat:

  • Ungdomsrådet mener rådmannen starter «skolestrukturdebatten» feil. Først må elever og ungdom få si sin mening om behov for nye skoler/ skolenedleggelser, og så får politikerne bestemme hvilke skoler som skal bestå og hva som skal bygges nytt. Ungdomsrådet mener at kvaliteter for små skoler og negative effekter av store skoler, ikke er belyst og savner derfor en begrunnelse på hvorfor vi skal ta stilling til tomtevalg for ny skole på Vesterøy, mer enn at saken skal være «en øvelse».

Politikerne lytter ikke til de 1000 innbyggerne i Sandefjord som krever en helhetlig og demokratisk prosess, også for storskole på Vesterøya.

Politikerne velger å helt se bort fra at så nær samtlige innspill fra innbyggerne under høring om storskoler, argumenterte godt for at det er barnas beste å beholde dagens nærskoler.

Beslutninger fattes på sviktende økonomisk grunnlag. Ny storskole på Vesterøya vil koste minst 400 millioner når alle tilhørende investeringer regnes med, ikke 300 millioner som politikerne synes å tro. Usikkerhet rundt investeringskostnaden ble merkelig nok ikke nevnt med et ord i behandlingen. Hvem som skal betale regningen vet vi jo.

I leserinnlegg 8. mai dokumenterer vi at 3 nye storskoler i et femtiårs perspektiv vil koste Sandefjord kommunes innbyggere 850 millioner mer til bygninger. Politikerne bør snarest begynne å interessere seg mer for de økonomiske konsekvensene av sine beslutninger.

Kjære politikere, nå ber vi dere om å være ydmyke ovenfor deres mandat. Imøtekom våre invitasjoner til møter og debatt, undersøk om dere har innbyggernes støtte for ny storskole i Vesterøya.

Nå skal det kjøres grundig prosess for hele kommunen, men uten at Vesterøya får bli med. Forstå det den som kan?

Kommentarer til denne saken