Hater vi dem fordi de har flere rettigheter en oss bilister? Er det fordi de har lov til å sykle i overgangsfelt? Hvorfor krever vi en høyere standard for syklister enn vi krever av oss selv og andre medbilister?

Vi sier at syklister som ikke kan følge trafikkreglene har ikke noe på veien å gjøre. Samtidig bryter alle bilister trafikkreglene hver eneste dag. Når vi treffer på en rekke med syklister på veien så mener vi at de skal sykle inn til siden og slippe oss forbi, men når vi treffer på en bilkø så krever vi ikke det samme av dem.

Vi krever at syklistene skal følge fartsgrensene, men skjer det en ulykke så rapporteres det ofte at syklisten kom i stor hastighet. Vi synes det er helt greit å passere en syklist på mindre enn en meters avstand men ville aldri våget å gjøre det samme ved forbikjøring av en bil. Vi har heller ingen skrupler med å bruke sykkeltraséer og fortau til å parkere eller stoppe på, men vi ville blitt forbannet hvis en syklist sperret veien. Hva er det som gjør at en syklist i tettsittende og fargerike klær provoserer mest? Hva er det som gjør at vi hater de mer enn alle andre syklister langs veien?

Vi blir jo ikke provosert av en bilist med oransje Lamborghini? Trygg Trafikk gir de myke trafikantene ansvar for en trygg vei. De mener det er syklisten som er ansvarlig for at en bilist skal kunne foreta en trygg forbikjøring. De påstår også at syklister alltid har vikeplikt på en gang- og sykkelvei som krysser en bilvei selv om vi vet at vikeplikt reguleres av hvordan krysningspunktet er skiltet. Hvorfor ansvarliggjør de ikke oss bilister? Det er vi bilister som er den desidert sterkeste og tyngste part i trafikkbildet og skaper de farligste og mest alvorlige situasjonene.

Du hører ikke om lange køer skapt av to fotgjengere som har gått på hverandre eller to syklister som har kollidert. Vi bilister krever å komme raskt og uhindret frem i trafikken selv om vi vet at lavere hastigheter er tryggere og gir færre ulykker.

Kanskje det er syklisten som holder riktig hastighet på veien og ikke oss? Neste gang vi lar oss provosere av en syklist så bør vi ha i bakhodet at nesten all infrastruktur er bygget for bilister og lite tilpasset syklister og at det ikke er den sterkest rett som gjelder.