Hver gang ferjene nevnes settes debatten i gang, og det er bra!

Politikerne i Sandefjord har bestilt en mulighetsstudie som vil vise oss hvilket utviklingspotensial området har. Vi gleder oss til resultatet.

Det vises ofte til at Sandefjord er en sjøfartsby, det er en del av vår identitet, men det betyr ikke at vi ikke kan utvikle områdene våre i tråd med samfunnsutviklingen.

Våre tradisjoner strekker seg tilbake til vikingtid. Det samme kan sies om Larvik og Tønsberg sin historie, men her er havtransport flyttet ut av bykjernen, og trafikale hensyn er ivaretatt.

En by i utvikling er avhengig av økt verdiskaping, og ifølge handelsstanden bidrar ikke ferjene til dette. Hvilket pandemien også har vist oss. Matbutikker, Vinmonopolet, sentrumsbutikker og flere andre aktører har økt bemanning og hatt gode kår uten ferjer.

Tiden viser oss at både bo- og arbeidsmønsteret er i stadig endring. Byens innbyggere har helt andre forventninger til byen og innholdet enn det man hadde for 50 år siden. Byen er ikke bare handel, den er full av opplevelser, rekreasjon, bomiljøer og arbeidsplasser.

Med den kunnskapen må vi utvikle fjordfronten i takt med utviklingen ellers i Sandefjord.

Vi håper at mulighetsstudien kan vise oss hvilket potensial som ligger i havna og fjordfronten vår. Mulighetsstudien kan også vise oss at ferjeleiet midt i bybildet er hensiktsmessig, men da er vi i så tilfelle helt unike.

Senterpartiet har respekt for en slik avgjørelse, men vi tviler på at det er den beste løsningen for byen vår.

Vi ser fram til studien, og håper den viser oss noen av de mange mulighetene denne uslipte diamanten har.