Et av de aller flotteste områder i Sandefjord er Yxney og Tønsberg Tønne. Her har det i uminnelige tider vært utkikk mot havet og en viktig utsiktspost mot fiender som i tidligere tider ville angripe Gokstadhøvdingen og Sandefjord. Vardebrenning varslet ufred.

Folk beveget seg i fjæra til og fra Yxney, høstet av havet og holdt oppsyn. Retten til fritt å kunne bevege seg på Yxney solgte Sandefjord kommune til Kjell Christian Ulrichsen for 5 millioner kroner i 2007.

Sandefjord turistforening med flere friluftsorganisasjoner mener denne avtalen er ugyldig.

Hverken kommune eller stat har rett til å selge allemannsretten til private. Dette er en lovfestet rett som ikke er til salgs. Oppsetting av port og stengsler i henhold til avtalen er påklaget flere ganger. Fylkesmannen i Østfold har gitt oss rett i realiteten, mens fylkesmannen i Telemark har gjort gjeldende at når kultur og fritidsutvalget i Sandefjord kommune ikke i henhold til friluftslovens § 13 ser port og gjerder som ulovlige stengsler, så har vi ikke klagerett!

LES OGSÅ: Her har de brukt naturen som søppelplass

Denne unnfallenhet fra friluftsmyndighetene i Sandefjord har nå Sandefjord Turistforening, Sandefjord Jeger- og Fiskeforening, Sandefjord Naturvernforbund og Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold på nytt brakt inn for Sandefjord kommune til politisk behandling.

Allemannsretten står under press særlig langs Oslofjorden og Sørlandskysten. Stortinget har nettopp med stort flertall vedtatt at Allemannsretten skal få Grunnlovs rang. For at Allemannsretten faktisk skal bli Grunnlov, må den også vedtas med klart flertall på neste Storting.

Andre kommuner kjemper for innbyggenes rett til å bevege seg langs sjøen. Tidligere kjempet også Sandefjord for denne retten som blant annet ble fastslått i Furumoa-dommen fra Høyesterett som medførte riving av gjerder på Vesterøya. Senest har Nesodden kommune vunnet frem i Høyesterett. Saken gjaldt kommunens ønske om å merke en kyststi over to eiendommer. Den nærmeste eiendommen lå ca 10 m fra sjøen og stien gikk på det nærmeste 5,5 m fra hytta, men hytta lå 4 til 5 m høyere enn stien.

Hvorfor ivaretar ikke Sandefjord sine innbyggeres interesser i fri ferdsel? Hvordan kan det ha seg at Ulrichsen kan ha den flotteste og største eiendom i Sandefjord som feriested uten en gang å overholde bo – og driveplikten?

Sandefjord kommune er den nærmeste til å bringe denne problemstilling inn for retten. Men dersom Sandefjord kommune fortsetter sin unnfallenhet må friluftsorganisasjonene vurdere rettslige tiltak. Vi kan ikke ha det slik at Sandefjord er den eneste kommune i landet som selger allemannsretten til høystbydende!

LES OGSÅ:

Bildeserie

Sjekk disse herlige strendene i Sandefjord - finn din favoritt!