Er det utbyggerne eller innbyggerne vi bygger for i Sandefjord? Er det virkelig slik våre politikere vil at byen vår skal se ut? Jeg er redd det er et kjempegap mellom dette og vanlig folkes oppfatning av byplanlegging.

Det er nå sendt inn et komplett planforslag for området rundt kvinnefengselet og byens første sykehus. Utbygger har virkelig lagt seg i selen for å forsvare riving av Rådhusgata 2A. Utbyggers møte med kommunen oppmuntrer til dette. I referat fra oppstartsmøte mellom kommunen og utbygger står det svart på hvitt at «det gamle sykehuset ikke er av en slik verdi at det gir grunn for vern og at kommunen er positiv til at bygget rives». Kommunen i denne sammenheng er to arealplanleggere fra administrasjonen.

Les også

Rådhusgata: Dette var ikke særlig vellykket

Ett av argumentene for å rive bygningen er at «nytt bygg vil skape mer lys og luft i planområdet, aktivisere, og virke kriminalitetsforebyggende»! Det er ingen ende på fantasi. Området hvor det søkes om utbygging, består kun av et lite hus og en luftegård. Som nabo har jeg heller ikke opplevd særlig kriminalitet i det området. Det var jo tross alt et fengsel.

Utbygger har også skaffet en tilstandsrapport som konkluderer med at bygget er i så dårlig forfatning at det må rives på grunn av manglende vedlikehold og alle argumenter som hører dertil.

Men hvem har hatt ansvaret for vedlikeholdet? Jo, kommunen, som eier, har hatt dette ansvaret. Er det slik at hvis du gir blaffen i vedlikehold av gamle bygninger, kan de rives. Historie spiller ingen rolle. Hvis dette hadde vært tilfelle, skulle Kurbadet vært revet for mange år siden. Da frivillige ildsjeler satt i gang dugnadsarbeidet, var det nok ikke så mange som trodde dette kunne bli noe. Nå vet vi jo noe annet.

Det gamle sykehuset er bygget i 1857, og hører med til Historiske bygninger i byen. Det er fint at fengselet er bevart og pusset opp, men det blir et fremmedelement sammen med den planlagte blokka som skal erstatte sykehuset og luftegården.

Hvorfor tenke stort når man kan tenke høyt!