Valgdagen nærmer seg og Rødt ligger an til å gjøre tidenes gjennombrudd i norsk politikk. Det er godt nytt for alle som ønsker både regjeringsskifte og retningsskifte. Men likevel kan vi merke at noen lurer på hva stemmen til Rødt er verdt. Til dere har vi gode nyheter: i år lønner det seg virkelig å stemme Rødt.

Med vår ene stortingsrepresentant har vi allerede hatt gjennomslag og løftet en rekke viktige saker på dagsorden. Men i år ligger Rødt godt over den såkalte sperregrensa på fire prosent. Hvis vi kommer over fire prosent ved valget, kan det utløse tidobling av dagens representasjon. Med ti ganger så mange Rødtere på Stortinget kan vi løfte viktige saker som gratis tannhelse, rettferdige klimakutt, nei til naturødeleggende vindkraft, ny modell for sykehusene og bedre kommuneøkonomi. Men skal vi lykkes med det er vi helt avhengige av at alle som er enige med Rødt også stemmer på Rødt. I år teller bokstavelig talt hver eneste stemme!

Også i Vestfold har vi sjanser til å få inn en fra Rødt på Stortinget. Da kan Rødt kjempe for viktige Vestfoldsaker som utbygging av dobbeltspor og bedre vern av strandsonen og Oslofjorden fra Stortinget.

Rødt er tydelig på at vi ønsker en ny regjering og vil gjerne forhandle med den. Men tidligere har forskjellene økt, uansett hvem som har sittet i regjering. Derfor vil Rødt forhandle for reelle endringer. Mange er lei av at vanlige folks problemer overses, mens de rikeste tilgodeses med stadig mer skattelette. Nå er det tid for et historisk retningsskifte. Så er du enig med Rødt er det lureste du gjør å faktisk stemme på Rødt. Godt valg!