I dag er det slutt på båndtvangen, men ikke her: – Vanskelig å vite hvor det faktisk er lov i Norge

HOLDE STYR: Fra og med i dag opphører den generelle båndtvangen, men i over 200 kommuner i Norge er det fortsatt områder der hunden må gå i bånd. (Illustrasjonsfoto: Eli Bondlid, Bygdeposten)

HOLDE STYR: Fra og med i dag opphører den generelle båndtvangen, men i over 200 kommuner i Norge er det fortsatt områder der hunden må gå i bånd. (Illustrasjonsfoto: Eli Bondlid, Bygdeposten) Foto:

Av , og
Artikkelen er over 1 år gammel

Fra og med i dag kan hunder løpe litt mer fritt når den generelle båndtvangen opphører. Men Norsk Kennel Klub reagerer på alle utvidete unntak i landet.

DEL

«Norsk Kennel Klub mener det er for mange norske kommuner som velger å prioritere bort hundevelferden, og utvide båndtvangen lokalt. Reglene er mange og varierte, og en del kommuner har også formulert reglene på en måte som gjør det vanskelig å vite hvor det faktisk er lov til å gå med hunden løs», skriver interesseorganisasjonen i en pressemelding.

Totalt er det rundt 200 kommuner i Norge, av 422, som har egne særregler for båndtvang også etter 20. august.

Norsk Kennel Klub mener svært mange av de kommunale særreglene er innført på helt andre grunnlag enn dyrevelferd, og at det er problematisk for norske hundeeiere, når de for eksempel reiser på tur utenfor hjemkommunen. Der kan de aller fleste reglene, men ikke andre steder.

«Spesielt når man ser en kommune som har innført båndtvang i så godt som alle tur- og rekreasjonsområder, mens ingen av de omkringliggende kommunene har en eneste båndtvangsregel. Da blir spørsmålet om behovet for båndtvangen virkelig er til stede».

Her er det egne regler i Sandefjord kommune fra i dag

  • Boligområder
  • Sentrums- og handleområder
  • Parker
  • Kirkegårder, grav- og urnelunder
  • Uteområder ved skoler og barnehager
  • Lekeplasser og nærmiljøanlegg
  • Sport- og idrettsanlegg
  • Helårs tur-/skitraseer med lys (gjelder kun lyssatte traseer)
  • Friområdene Preståsen og Bokemoa

Må ha kontroll hele året

Betyr det at det ellers er fritt frem? Nei, så enkelt er det heller ikke. Både Hundeloven og politivedtektene er klar på at du som hundeeier er ansvarlig for hvordan den firbeinte oppfører seg. Og at det ikke bare er å slippe hunden løs som man vil mellom 20. august og 1. april. Det står blant annet å lese i Lov om hundehold, paragrafene 4 og 5.

«Hunder kan være løse bare når de blir fulgt og kontrollert på en aktsom måte.»

«Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel.»

Politivedtektene for Larvik følger opp i sin paragraf 6-2:

«På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse.»

Lover og regler regulerer også blant annet hva du har lov til å gjøre hvis løs hund angriper. Dessuten forteller de at det ikke er lov til å gå fra en bundet hund utenfor eksempelvis en butikk. Hundelovens paragraf 5 sier nemlig:

«Hundeholderen skal ikke gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten eller ved lekeplasser.»

Angrepet av aggressiv hund

Må legge bedre til rette

Norsk Kennel Klub mener hundevelferden er truet dersom norske kommuner fortsetter å utvide antallet områder hvor det er båndtvang hele året.

– Naturlig atferd for en hund er å kunne løpe fritt. Dyrevelferdsloven sier tydelig at det er hundeeiers ansvar å sørge for at hunden skal kunne utøve naturlig atferd, men samfunnet må gjøre det mulig for eieren å gjøre dette. Samtidig er det viktig at mennesker som er redd for hund også skal føle seg trygge, men fokuset bør være på å lære opp og informere hundeeiere til å ha kontroll på hunden sin, fremfor å begrense hundens naturlige atferd ved utvidet bruk av båndtvang.

Organisasjonen mener kommuner som har strenge begrensninger i mange områder, både må legge til rette gjennom hundeparker i byområder, og egne hundeskoger der hundene kan løpe fritt.

Ble skremt av løs hund: – Jeg er trist og forbannet over at voksne mennesker lar slike ting skje

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken