I kommunens koronakriseplan: Senger i gymsalen

Sandefjord kommune kan måtte legge pasienter i gymsal med skjermbrett mellom sengene, eller ta i bruk gamle Lunden og lokale hoteller dersom koronasmitten blusser opp i Sandefjord.