Jan Roger Thorsen i IL Runar er en av de mange idrettslederne. Han fortviler over investeringer i grønn energi og likevel økte energiutgifter.

Strømstøtte på plass

Jeg forstår ham godt. Heldigvis reageres det både av lokalpolitikere og regjeringa. Med tilbakevirkende kraft fra 1. september slipper alle idrettslag og frivillige foreninger å betale med «bare» ti prosent av all strømforbruk over 70 øre pr. kilowattime. Akkurat samme strømstøtte som husholdningene har fra samme dato. Ifølge regneeksperter vil en gjennomsnittsfamilie få dekket 45.000 kroner i løpet av ett år med denne strømstøtten. Jeg tør ikke tenke på hvor mye strømregninga til IL Runar for eksempel ville blitt uten strømstøtten som nå er på plass.

Likt i hele kommunen

For nøyaktig ett år siden, og det var lenge før vi fikk galopperende strømpriser, initierte Sandefjord Arbeiderparti at det må være likhet mellom idrettslagenes dekning av strømutgifter til uteanlegg uansett hvor i kommunen de har tilholdssted. I «gamle» Andebu og Stokke kommune betalte de selv alle strømutgifter for utearealene sine. I Hvalfangerbyen tok kommunen regninga. Resultatet ble at fra 1. januar 2022 dekker Sandefjord kommune strømutgiftene til uteanlegg for alle idrettslagene/-foreningene i kommunen vår.

Haller og kunstsnø krever mye

De tre store idrettslagene i Sandefjord kommune er i en særstilling. Runar IL og Sandar IL har bygd store og flotte haller. Uten strømstøtten fra staten ville det vært plundrete å varme opp disse arenaene. Stokke ILs kunstsnøanlegg er ekstra kostbart å produsere snø til, slik at skisporten har bra forhold i perioden siste del av november til begynnelsen av april. 

Vurderte å droppe

Femkilometersløypa har breie traseer både for klassisk og skøyting som holder internasjonalt nivå, må ha mye kunstsnø med stadig skiftende vær vinterstid. I vinter var det flere ganger Tom Horntvedt og dugnadsgjengen i Stokke ski vurderte å droppe å produsere kunstsnø på grunn av høy strømpris. Jeg tør heller ikke nå å tenke på hvor umulig det i perioder ville vært for Stokke IL å tilby skiopplevelser fire måneder hvert år uten avtalen med Sandefjord kommune og strømavtalene staten har inngått med frivilligheten. 

Runars snøproduksjonsanlegg blir også til vinteren gull verdt for barn, unge, voksne og seniorer. Ildsjelene innen idretten fortjener å drive med det de er best til. Å legge til rette for god folkehelse for glade barn og unge og ivrige voksne og seniorer.

Kloke investeringer

Det er 22 kunstgressbaner i Sandefjord kommune. Jeg er trygg på at alle flomlysene på disse anleggenes slås på når barn, unge og voksne i høst skal trene og spille kamper. Jeg er også sikker på at Jan Roger Thorsen og IL Runar har gjort kloke investeringer på sikt. LED-lys i hallen og nytt moderne ventilasjonsanlegg bidrar positivt økonomisk og for innemiljøet. 

Som optimist tror jeg på rekordnedbør resten av høsten der vannmagasinene ligger. Til vinteren kommer det like mye snø som i 2010. Da blir det forhåpentligvis etter hvert mer normale strømpriser også.