Sandefjord Videregående skole (svgs), med rektor Harald Møller og russepresident Line Bjerkeskaug i spissen, arrangerte denne uken en pressekonferanse. Temaet var en påstått økning i bruk av ulovlige rusmidler blant elevene, og spesielt kokain. Inntrykket man sitter igjen med etter å ha lest NRK sin artikkel fra pressekonferansen er at alle elevene ved SVGS snorter kokain i gangene på skolen.

Jeg er selv elev ved Sandefjord videregående, og inntrykket man får av referatet fra pressekonferansen, stemmer rett og slett ikke med virkeligheten. Bruk av ulovlige rusmidler blant unge har ifølge Folkehelseinstituttet hatt en svak økning de siste fem årene. Men det finnes ingen dokumentasjon som underbygger det skremmende inntrykket man sitter igjen med.

Måten denne pressekonferansen har blitt holdt er med på å videreføre stigmatiseringen av folk med rusproblemer. En europeisk undersøkelse fra 2019 viser at det er omtrent 1 % av ungdom mellom 15 og 16 som har prøvd andre narkotiske stoffer enn cannabis. Kanskje har det økt noe under corona-nedstengingen siden dårligere psykisk helse er knyttet til mer vanskeligheter med rus. Men det finnes ingen dokumentasjon på dette.

Russepresidenten ved Sandefjord VGS mener at mange unge ved skolen opplever et stort press for å ta rusmidler, spesielt kokain. Jeg vet at dette skjer, men først og fremst i spesielle miljøer. De aller, aller fleste elever ved svgs bruker ikke kokain, og majoriteten mister ingen venner hvis de velger å ikke ta det.

Ved å gå til det skritt å innkalle pressen på denne måten, får skolen det også til å virke som om kokain og andre ulovlige rusmidler er det største problemet blant unge. Uten å nevne det rusmiddelet flest folk i alle aldersgrupper sliter mest med; alkohol. Et sterkt rusmiddel som faktisk veldig mange ungdommer inntar hver eneste helg.

Ifølge Ungdata-undersøkelsen for Vestfold og Telemark svarer 3 prosent av videregåendeelever at de har brukt hasj eller marihuana mer enn 11 ganger det siste året. Frøya Celius i skolemiljøutvalget ved Sandefjord videregående skole tror det kan være store mørketall, og at mange unge ikke tar slike undersøkelser seriøst.

Det kan nok stemme at det er noe mørketall. Men ikke fordi ungdom ikke tar undersøkelsen seriøst. Mange ungdommer er rett og slett livredde for konsekvensene de kan få hvis de er ærlige. 38 prosent av unge som har vært i en farlig situasjon rundt rusmidler, tilkaller ikke helsehjelp av frykt for hva slags følger det kan få. Da er det kanskje ikke så rart at mange heller ikke tør å svare ærlig på slike undersøkelser.

Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som «Helsesista», har vært ute og skrytt av Sandefjord videregående for å snakke ut om rusproblematikk. Men er den måten skolen gjør det på, egentlig noe å rope hurra for?

Det pressekonferansen har gjort er å bidra til stigmatisering. Det fint og flott at vi snakker om rusbruk, men da er det viktig å se at saken har mange sider. Rusmisbruk eksisterer ikke i et vakuum.

Selvsagt er det noen elever ved svgs som bruker ulovlige rusmidler, som alle andre steder. De fleste av disse bruker det på sammen måte som alkohol, en gang iblant på fest. Man kan diskutere hvor bekymringsfullt dette er, men på lik linje som med misbruk av alkohol, oppstår heller ikke andre rusproblemer uten at man også sliter psykisk. Sammenhengen mellom rus og psykisk helse ble tydeligvis ikke nevnt med et ord på pressekonferansen.

Rektor ved Sandefjord Videregående snakker til Sandefjords Blad om godt samarbeid med politiet. Er det noe vi ikke trenger mer av når det er snakk om rusproblemer, er det politiet. De har vært med på å skyve ungdom med rusproblemer utenfor samfunnet og stemple dem som kriminelle i nok år nå. Ingenting tyder på at det har hjulpet.

Det er på tide å flytte rusproblemer over til helsesektoren, og møte folk uten å stigmatisere dem. Derfor er Venstre og mange andre partier på Stortinget klar for en omkamp om rusreformen, som vil gjøre akkurat dette; slutte med straff, og begynne med hjelp.

Svgs er Norges største videregående skole, og det er selvsagt fint at skolen tar rus på alvor. Men pressekonferanser med udokumentert skremsel for foreldre og snakk om politi har vi hatt nok av. Rusproblematikken må sees i en mye større sammenheng.