I diskusjonen om Jotun giftdeponi på Meninger, tirsdag 18. oktober, Steinar Ulrichsen, ansvarlig redaktør og daglig leder for Sandefjords Blad, skrev at høy springflo kommer stadig oftere og at Statens Kartverk har spådd at havnivået vil øke med 58 cm innen 2090. Begge av disse utsagnene er feil.

Havnivådataene for Sandefjord vist på Kartverket (som egentlig er fra Helgeroa, det nærmeste plass med historiske tidevanns data), viser at siden 1965 har det vært absolutt null havnivåstigning. Videre viser den samme data at det har vært en reduksjon i de høyeste vannstandene de siste 30 årene. Så faktum er at det blir mindre springflo, ikke at det forekommer oftere og oftere.

(https://www.kartverket.no/til-sjos/se-havniva/resultat?id=1082267&location=Sandefjord)Den anslåtte havnivåstigningen i Sandefjord for 2090 er også tilgjengelig fra samme kilde (https://www.kartverket.no/til-sjos/se-havniva/resultat?id=730045&location=Sandefjord#sealevel-tab).

Disse dataene viser at det absolutt høyeste vann nivå spådd for det mest ekstreme klimascenarioet modellert av IPCC, og som selv IPCC sier er totalt urealistisk, er 58 cm i 2090. Dette er ikke det samme som økningen i havnivået, som for dette urealistiske scenariet er omtrent 30 cm. For mer realistiske scenarier er den anslåtte havnivåstigningen for 2090 mellom 5 cm og 12 cm, knapt noe å bli for bekymret for.La oss prøve å holde debatten til realitetene i situasjonen i stedet for å bruke urealistisk data om klimaendringer som en måte å øke den dramatiske effekten på.