De aller, aller fleste bryr seg om politikk. Vi bryr oss om de tingene som berører oss i hverdagen. Vi bryr oss om skole, kollektivtrafikk, helse og eldreomsorg. Det vil si at det vi bryr oss om, i store trekk er lokalpolitikk. Det er i lokalpolitikken vi har de store interessene, og det er i lokalpolitikken vi har påvirkningskrafta.

Å være politiker er å være influenser på steroider. Å drive valgkamp i 2019 dreier seg i stor grad om å være godt synlig i sosiale medier, Lik, del, kommenter! Hvem har flest følgere, hvem er enklest å like? I motsetning til andre influensers styrer vi budsjettene. Vi er dobbelt opp influensers. Vi jobber holdningsskapende, og vi fatter beslutninger.

Er det rart folk faller av?

I motsetning til andre influensers, er vi ikke gode på å bruke offentlige medier til å få folk engasjert. Det er mye fokus på reguleringsplaner og høringsrunder. Stillinger med navn ingen forstår, og papirer vi så vidt skjønner selv.

Det er vel ikke noe rart at folk faller av?

Når kandidater som ikke engang har feira russetid ennå, snakker om å være folkelige ... Vi skaper en kløft mellom politikken og folk, med en retorikk som i beste fall kan beskrives som ordkløyveri, i håp om at folk nikker og smiler.

Skal ikke mange stemmer til

Det er en enorm trussel mot demokratiet at det politiske ordskiftet er best egna til å frata folk interessen for lokalpolitikk.
9. september er alle velgere også influensere. I lokalvalg skal det ikke mange stemmer til før de økonomiske prioriteringene rundt deg endres drastisk.

Det er 9. september du kan direkte påvirke fylkeskommunenes kultursatsing og kommunens standpunkt til eiendomsskatt. Hva man stemmer 9. september kan bety mye for fremtiden til ungene dine, og muligheten din til å kjøpe egen bolig.

Erstatt de gamle gubbene!

Det er 9. september du kan gjøre noe med de gamle gubbene i politikken, med å stemme de unge kandidatene opp.

9. september er muligheten din til å ha mer makt enn Sophie Elise og Kristin Gjelsvik. Stemmer du ikke 9. september, lar du Leif på 89 bortprioritere alle tingene som er viktige for deg.

DET er en dårlig deal, det!