Det er ikke min intensjon eller SV sitt ønske å dra i gang en krangel med BaneNOR, jeg er sikker på at vi har et felles ønske om å bygge fremtidens infrastruktur for tog. Og jeg har også forståelse for at man må se på kostnadene, og at forventninger om å få «mest mulig tog for penga» fort betyr at det må nedskaleres. Men da er det også politikeres plikt å si ifra når vi mener at det prioriteres feil.

Uansett hvordan men ser på saken om dobbeltspor fra Oslo til Skien, med mulighet for høyhastighetstog til Stavanger, så kreves det kontinuitet i dobbeltspor hele veien. Det å bygge ut stykkevis og delt kan da ikke være den best tilnærmingen?

Gamle spor gjennom Tønsberg vil forlenge reisetiden.

SV er opptatt av at vi må få klimaperspektivet vektlagt i denne debatten, vi må få gods over på bane, redusere fly og bilbruk og øke kapasiteten slik at tog blir er reelt alternativ for hele Vestfold og Telemark.

Vi får nå et flott fylkeshus i Skien, det er fylkeshus også for oss i nordfylket og ved å knytte vårt nye fylke sammen med god kollektivtransporten kan vi samtidig gi et bidrag i miljøkampen.

Så dette må vi som politikere prioritere, og jeg er veldig fornøyd med at SV er tydelige her, og det vet jeg også noen andre partier er. Ny regjering!