Du har kanskje ikke skolebarn og tenker at det ikke er aktuelt for deg å signere oppropet mot prosessen hvor åtte nærskoler er foreslått nedlagt med bygging av tre storskoler som erstatning for disse – der vår dyrebare matjord gladelig ofres og der barnets beste ikke har vært belyst.

Skjult prosess

Prosessen har foregått i det skjulte og kommunens innbyggere føres med dette bak lyset.

Med bygging av nye skoler vil opp mot tre milliarder kroner kunne bindes opp i flere tiår framover. Noe av det første som vil skje, er innsparing i alle etater. Kommunens tilbud til innbyggerne vil reduseres for alle innbyggere, barn unge, voksne og eldre i mange tiår framover.

Stillinger vil forsvinne

Lønninger er det første man vil spare inn. Det vil raskt bli en reduksjon av antall ansatte i skole og barnehage, helse- og omsorgsetat og kulturetat. Det vil kunne påvirke vedlikehold av alle kommunens bygninger og veier, og tilskudd til frivillig arbeid vil påvirkes.

Inngripende sak

Denne inngripende saken må behandles i full åpenhet. Vi må kjenne til hvilke konsekvenser vedtakene vil få for oss innbyggere, og vi må få være med på å si vår mening i en så inngripende sak i kommunevalget i 2023.

Det tyder på at nedlegging av åtte nærskoler kommer opp til behandling i politiske møter denne uken.

Det er ubegripelig at politikerne ikke forstår at saken er for dårlig belyst, og derfor må gjennom en ny behandling.

Gjelder oss alle

Ser du at saken gjelder også for deg?

Søk opp Opprop.net, og gå til søkefeltet hvor du skriver inn: skole Sandefjord, da finner du oppropet.

I skrivende stund er det 584 signaturer. Vi ønsker oss mange, mange flere for å få politikerne og administrasjonen til å våkne.