Gå til sidens hovedinnhold

Ikke ta fra alle de unge talentene Verdensteateret og Naper'n!

Artikkelen er over 1 år gammel

Mandag 3. januar skrev Fredrik Rütter en hjertevarm og fremadrettet anmeldelse av Breidablikk teaterverksteds oppsetting av «Grease» på Verdensteateret, hvor over 80 ungdommer deltar. Verdensteateret overlevde alt denne kvelden, skriver Rütter. Til tider kunne en bli bekymret for om vegger og tak ville tåle vibrasjonene som jubel og alle de energiske eksplosjonene som ble utløst på scenen førte til. Forhåpentligvis vil Verdensteateret motstå alle angrep som måtte komme – for dette er stedet hvor unge talenter kan få vist seg fram!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Terskelen i dette lokalet er lavere enn andre steder, og scenen på Verdensteateret er ikke av de største, men her var det valgt noen virkelig flotte løsninger, og stemningen ble satt fra første tone. En dag dukker kanskje disse flotte ungdommene opp på en større scene i nærheten. Da har de den gode ballasten med seg fra dette unike teaterrommet. Disse ordene rammer blink på hva Verdensteateret representerer for byens kulturliv. La oss bygge videre på de mulighetene dette unike kulturbygget har å tilby byens befolkning og amatørkulturen.

Det skjer noe hele tiden

Det skjer hele tiden noe på Verdensteateret. I 2019 var 37 forskjellige leietakere innom Verdensteateret med til sammen 110 dager med aktiviteter på scenen. Gjennomsnittlig tilsvarer det tre dager hver uke, året igjennom. Besøk Verdensteateret Kulturhus på Facebook og få et godt innblikk i hva dette stedet har å tilby byens befolkning – og det forventes like stor aktivitet inneværende år! Rives bygget, rives også muligheten for denne type arrangementer for fremtiden. En falsk fasade er ingen trøst. Fram til nå har nærmere 850 personer signert oppropet «Bevar Verdensteateret og Naper’n som kulturarenaer! Nei til riving!» og Facebook-gruppen har over 1.700 medlemmer. Tatt i betraktning av at oppropet ble lagt ut en uke før jul, gir dette en god pekepinn på at svært mange i Sandefjord ønsker å bevare kulturbyggene i Kongens gate.

Lytt til Kulturarv!

Det samme gjør Kulturarv med sin uttalelse til kommunen datert 14.11.2019: « ... bygningene som nå foreslås revet (Verdensteateret og Naper’n), har høy, regional kulturminneverdi. Kulturarv er derfor negative til et nytt planinitiativ som legger opp til riving av disse, og vil signalisere at riving av disse bygningene må forventes å komme i konflikt med vesentlige regionale og nasjonale kulturminneinteresser. Tilsvarende vil tilpasning av ny bebyggelse til kulturmiljøet for øvrig være et sentralt tema».

Les også

Vil ikke legge ned eller rive fasadene: – Vi vil jobbe for det viktige innholdet

Kulturarv mener at kommunen i forbindelse med det aktuelle planinitiativet må stå fast ved gjeldende føringer for vern. Begge bygg er i dag vernet gjennom gjeldende reguleringsplan for kvartalet. Omreguleres kvartalet med det resultat at bygningene rives, vil det legge til rette for en uheldig presedens som på sikt vil undergrave kulturmiljøet i Murbyen som helhet. I dette tilfellet må kommunen, som eier av de bevaringsverdige bygningene, gå foran som et eksempel på bærekraftig forvaltning av vår felles kulturarv og ta vare på bygningene. Dessverre har dette til nå ikke gitt gjenklang verken hos rådmannen eller politikerne på høyresiden. I miljø- og planutvalget før jul fikk partene nedfelt i intensjonsavtalen med utbygger om at en utvikling av Sandefjord kommune sine eiendommer kan skje ved riving og nyoppføring, og at det må vurderes om eiendomsgrensene slik de er i dag er hensiktsmessig. Hvis man ser bort fra «fasadekravet», gir kommunen ingen føringer for utvikling av egen eiendom – det er apatisk og lite foroverlent og skaper uforutsigbarhet både for utbygger og politikere. Dette gjør at kommunens rolle som samfunnsutvikler er fullstendig fraværende i denne sammenheng.

Politisk ansvarsfraskrivelse

I et forsøk på å «helle olje på vannet» sa Høyre i seneste utvalgsmøtet for kultur, idrett og fritid at de vil videreføre tilbudene i bygningene uten å forholde seg rivningsspøkelse som per i dag henger over både Verdensteateret og Naper’n. Det er bemerkelsesverdig at et politisk utvalg, som har til formål å fremme kultur, fraskriver seg et sentralt råderom med den begrunnelse at alt som har med bygninger å gjøre, hører under plan- og bygningslovens bestemmelser. Hvor er det kulturpolitiske element i en sådan betraktning? Kultur er i denne sammenheng mer enn sang og musikk – kultur er også bygninger, som til sammen utgjør et bymiljø som er i symbiose med oss som bruker byen.I denne sak overlater utvalget for kultur, idrett og fritid ansvaret for den kulturelle dimensjon til miljø- og planutvalget, hvor Sperrekvartalets fremtidige utformning og innhold ene og alene skal bestemmes med hjemmel i Plan- og bygningsloven. Det er derfor ikke merkelig at «Tenk stort» i denne kontekst begrenses til hvor mange etasjer et nybygg skal være.

Bevar Murbyen!

Dette er urovekkende, tatt i betraktning kommunens utallige utredninger og rapporter som omhandler både byutvikling, kartlegging av verdifulle kulturmiljøer og forretningsstrategier. I samtlige dokumenter vektlegges verdien av å bevare bygningene i Murbyen som kulturskatter, hvor fortetting og ny bebyggelse skal forholde seg den eksisterende bygningsmasse, ikke omvendt.

Heldigvis er det mange mennesker i denne kommunen som ønsker å bevare både kulturarv og kulturinstitusjoner som Verdensteateret og Naper’n. Som nevnt innledningsvis har ca. 850 personer signert oppropet «Bevar Verdensteateret og Naper’n som kulturarenaer! Nei til riving» mens Facebook-gruppen har per dags dato over 1.700 medlemmer. Her er noen kommentarer hentet fra oppropet:

Tenk helhet

• Vær så inderlig, bevar det som er av verdi for hele Sandefjord sin befolkning! Det er allerede i dag en utbygging som vitner om manglende helhetstenking, historieløshet og fullstendig fravær av kulturforståelse! Ja til bevaring av et flott bygg og en viktig kulturarena!

Les også

– Vi er ikke et fasadeparti

• Bygget er bevaringsverdig, og det er et møtested og en kulturarena for mange. Sandefjord har ingen tilbud ettersom mange andre tilbud har blitt avviklet. Det er et sted folk trives og en særdeles viktig arena for mange. Det må bevares!

• Jeg signerer dette oppropet fordi Verdensteateret er det beste som kunne skjedd min ungdomstid! Her fikk jeg og mange andre ungdommer mulighet til å utvikle våre musikalske ferdigheter med fantastiske konserter som det snakkes om selv i dag 15 år senere!

Her kan alle få prøve seg

• Jeg signerer dette oppropet fordi jeg tilbrakte mye av min oppvekst på Verdensteateret. Jeg jobber i dag som lysmester, og all den tiden jeg fikk til å utfolde meg både på og bak scenen på Verdensteateret har bidratt til det. Dette er et viktig sted for barn, ungdom og voksne, et sted der alle kan få prøve seg og vise seg fram, både på og bak scenen. Vi må alle begynne et sted, og Verdensteateret er ypperlig til nettopp det.

Underskriftene og de tallrike kommentarer må betraktes som et manifest med klar tale til kommunens politikere og administrasjon. Oppropet vil fortsette og aktivt benyttes fram til vissheten om at Verdensteateret og Naper’n både som kulturhistoriske bygninger og aktive kulturinstitusjoner vil bestå og med det, sikres nødvendig driftsmessige rammer og utviklingsmuligheter.

Finn sammen!

Leser i SB 6. februar at Høyre og Arbeiderpartiet har funnet sammen i utvikling av Carlsenkvartalet. Blant annet skal kommunen før igangsetting av reguleringsarbeidet, avholde felles dialogmøter med berørte parter. Hvis denne modellen overføres til utvikling av Sperrekvartalet, vil berørte parter også innbefatte brukere og drivere av Verdensteateret og Naper’n.

Samtidig må kommunen ta en betydelig mer proaktiv rolle vedrørende ansvaret for egen eiendom, bygningenes betydning for kulturlivet og den kulturhistoriske arven de representerer i Sandefjord.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.