Ikke tro du er verdifull

Av

Vi trenger ikke egentlig applaus. Det vi trenger, er avdelingsledere som ser oss som mennesker og ikke fyllmasse i en sommerturnus.