Nye og betydelig større lokaler, skal gi økt vekst og flere ansatte

PCS Stokke stål flytter sine lokaler fra Sem til Sandefjord og Stokke. Nye og større lokaler skal sikre at firmaet øker produksjonen og gi flere arbeidsplasser.