SV sier absolutt nei til noe nytt norsk krigseventyr på USAs premisser.
Vi har ingenting til overs for prestestyret i Iran, og støtter de som ønsker å erstatte dette med et demokratisk styresett. Det må være den iranske befolkning som i tilfelle vil sørge for noe slikt, ikke via USAs eller andre makters ønske om regimeskifte.
Vi har Syria friskt i minne. Vi ser et blodig kaos i sporene av angrepskrigen mot Libya. I Irak er det fremdeles spent, med krigshandlinger og motsetninger. USAs eventyrpolitikk i Midt-Østen har bare ført til død og ødeleggelse.
Norge har deltatt aktivt i en av disse krigene – krigen i Libya - som trosset FNs forutsetninger og viste seg å bli en krig for regimeskifte. SV har beklaget at vi var en del av ei regjering som bisto vår «nærmeste allierte» i denne krigen.
Vi vil ikke at Norge skal gjøre samme feil igjen. Vi er overhodet ikke sikre på hva som er Donald Trumps intensjoner med å invitere Norge til å sende marinefartøy inn i området. Hvem som er ansvarlig for hva av handlinger i dette området, som er fullt av makter med egne interesser, er nærmest umulig å dokumentere. Vi mener dessuten det er et veldig svakt argument at Norge skal sikre «norske interesser» eller «norske tankskip» og deres eiere. At oljeredere tjener seg rike på frakt av olje må stå for deres egen risiko. Det kan ikke være det norske samfunnets oppgave å forsvare deres økonomiske interesser.
Nei til enda en krig i Midt-Østen
Nei til norsk krigsdeltakelse i USA-Iran konflikten

Fylkesstyre Vestfold og Telemark SV