Gå til sidens hovedinnhold

Ingen nye olje- og gassfelt

Stop utdeling av konsesjoner for nye olje- og gassfelt.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ingen nye olje- eller gassfelt kan bygges ut, bortsett fra de som er satt i gang i 2021. Det er hovedinnholdet i en ny rapport fra Det internasjonale energibyrået IEA, som ble publisert 18. mai.

Rapporten vurderer hvilke tiltak som er nødvendige for å nå Paris-avtalens mål om å begrense global oppvarming til gjennomsnittlig 1.5 grader. Det betyr at den norske regjeringa må slutte å dele ut nye konsesjoner for leting etter olje og gass.

Stans i utdeling av nye oljefelt vil ikke være dramatisk for norsk økonomi. «I forhold til sjokkene norsk økonomi har opplevd, er ikke dette noe å snakke om» sier Ådne Cappelen i en fersk rapport fra SSB.

Man kan i stor grad beskrive en slik stans i utdeling som en myk landing for oljenæringen. Tidligere har SSB konkludert med at konsekvensene av en slik myk landing vil bli små.

Selv oljeavhengige sektorer vil klare en omstilling vekk fra olje.

Konkret vil en stans i utdeling av nye olje- og gassfelt resultere i 0,5 prosent lavere BNP for fastlands-Norge i 2050. I dag ville dette tilsvart litt over det beløpet nordmenn bruker på Halloween hvert år.

Noen områder er mer avhengig av oljesektoren enn andre, men for eksempel vil selv verksted- og verftsindustrien komme helskinnet gjennom omstillingen uten store fall i produksjonen.

Så vi ser altså at selv innenfor områder som i dag er avhengig av å levere til oljenæringen, vil en omstilling være fullt ut gjennomførbart. Det er også konkludert (SSB 2017) med at en redusering av norsk oljeproduksjon vil føre til reduksjon i globale utslipp.

Norsk olje blir utkonkurert.

En stor grunn til at tallenes tale er så klar, er at norsk olje uansett vil bli utkonkurrert når etterspørselen faller. Allerede i dag er norsk olje et luksusprodukt som har en høy etablerings- og produksjonskostnad fordi olje- og gassutvinning til havs er mye mer krevende enn på land.

Når det i flere land er så stor produksjon av olje som er lett tilgjengelig, og allerede i dag er billigere enn norsk nordsjøolje, vil selvsagt en fallende etterspørsel på grunn av omstillingen til grønn energi, gjøre norsk oljeutvinning langt mindre lønnsom. Flere av dagens felt vil bli ulønnsomme.

Å tildele flere felt når denne utviklingen er så klar, er ikke bare skadelig for miljøet. Det er også økonomisk sett lite smart, og er dømt til å ende i sterk statlig subsidiering i høyst ulønnsomme felt. Å følge Rødts plan for oppbygging av framtidsrettede arbeidsplasser parallelt med nedtrapping av olje- og gassindustrien, er nødvendig for å forhindre at mange mennesker blir stående uten arbeid.

Kommentarer til denne saken