Gå til sidens hovedinnhold

- Ingen selvfølge at kontrakten løper til 2051

Artikkelen er over 2 år gammel

Jeg registrerer at varaordfører Cathrine Andersen (Frp) føler seg forulempet, og mener det er en grov påstand at jeg i mitt leserbrev 25.4. svarer opp hennes utsagn i leserbrev av 24.4:

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Så gjenstår det å se hvilke partier som velger å støtte prosjektet som det ligger, eller om det blir liggende som i dag til 2051, da festekontrakten med H. Carlsen utgår» Jeg leste hennes utsagn som at hvis de politiske partier ikke går for dette prosjektet så blir området liggende «som i dag til 2051».

LES KOMMENTAREN HER: En ganske grov påstand

Mitt anliggende med å imøtegå varaordførerens utsagn var å belyse for leserne og innbyggerne at det ikke var noen automatikk i dette. Festekontrakten som kommunen har med H. Carlsen fra 1991 beskriver nemlig konsekvensen hvis festeren flytter sin næringsvirksomhet.

LES OGSÅ: Nei Cathrine Andersen - du tar feil - festekontrakten med H. Carlsen utgår ikke i 2051

Avtalens punkt 10 sier følgende «Dersom festerens næringsvirksomhet opphører på tomten før festetidens utløp, kan kommunen etter fire måneder heve festeavtalen samt kjøpe bygninger og eventuelle anlegg». Så etter min mening er det ikke noen selvfølge at kontrakten løper til 2051. Festeren har flyttet sin næringsvirksomhet.

Innstillingen fra rådmannen den gangen lød på 1 års forlengelse. Begrunnelsen fra rådmannen var at denne tomten ligger i et område i utvikling og som er svært verdifullt og viktig for kommunen og kommunens innbyggere. Formannskapet velger imidlertid å ikke følge rådene fra rådmannen, men forlenger i stedet festeavtalen med 60 år! De andre festeavtalene i området har så vidt meg bekjent mye kortere festetid. Rådmannen skriver også i sak 70/14: «Kommunen er grunneier i området og de fleste festeavtalene kan sies opp med 6 måneders varsel». Men H. Carlsen AS har helt andre betingelser?

LES OGSÅ: Hvor er gangsynet?

Deretter skriver varaordfører følgende: «Planleggingen skal ta utgangspunkt i de forutsetninger som ble vedtatt i formannskapet den 3. juni 2014» Ja det er korrekt Cathrine Andersen. Og forutsetningen og mandatet fra formannskapet fra juni 2014 er noe helt annet enn det som er presentert i dagens forslag til reguleringsplan fra Carlsenkvartalet AS. Bla kan vi lese i rådmannens notat i sak 70/14 at reguleringsplanen ikke skal tillate høyder på mer enn fire etasjer. Utbyggers forslag lyder på 7 etasjer på høyeste bygg. Og det er flere forhold i mandatet gitt av FSK i juni 2014 som ikke stemmer med utbyggers forslag. Forutsetningene er brutt på flere punkter.

LES OGSÅ: Skal vi lytte til dem som roper høyest?

Derfor er det underlig at dette reguleringsforslaget legges frem til politisk behandling når forutsetningene fra formannskapet er brutt. Hvorfor er ikke dette lagt frem for formannskapet på nytt? Rådmannen legger frem et forslag til reguleringsplan som bryter med forutsetningene og anbefaler at det legges ut til høring?

Også spør Cathrine Andersen om Venstre har vært med på disse vedtak? Her viser hun til vedtak fattet i formannskapet i 2013, 2014 og 2015. Venstre satt ikke i noen utvalg eller i formannskapet i perioden fra 2011 – høsten 2015.

Tilslutt antyder varaordføreren at hun har oppfattet at jeg var positiv til prosjektet bare det tok hensyn til innkjøringen til Berggreen.? Nei Cathrine Andersen – slik har jeg aldri formulert meg – din oppfatning får stå for din regning.

LES OGSÅ: Venstre et populistisk parti?

Venstre tar selvsagt ikke beslutninger på et orienteringsmøte. Vi har behandlet dette reguleringsforslaget grundig. Vi har fått en presentasjon i vårt gruppemøte av Carlsenkvartalet AS og av grupperingen «Havna og Sjøfronten for alle». Det har vært viktig for Venstre å få belyst alle sider ved saken og lytte til begge parter. Det har vi gjort – og Venstres gruppe har etter grundig behandling og vurdering falt ned på standpunktet om at vi ikke ønsker denne reguleringsplanen slik den foreligger.

Det at reguleringsforslaget legges frem slik det er gjort nå og sendt ut til høring i strid med forutsetningene og mandatet gitt av formannskapet i 2014 er egentlig en saksbehandlingsfeil og planen bør derfor avvises.

ANDRE MENINGER:

Alle skal vite hva vi mener  

Sjøfronten og havneområdet tilhører oss alle

Oisann! Dette var visst et vepsebol  

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.