Jotun var også involvert på Torp. Jotun eide noen fly som hver kunne ta 10 passasjerer. Summa summarum ble flyaktivitetene til Øivind Skaunfelt og Jotun kjøpt av Kosmos, det børsnoterte selskapet.

Jeg var på 80-tallet i Kosmos/rederiet Anders Jahre. Avdøde Bjørn Bettum var konsernsjef. Undertegnede var finansdirektør og rapporterte til Bettum.

Hovedelementene i utviklingen på Torp ble trukket opp av Bjørn Bettum. Overordnet ble Torp prosjektet håndtert av styret i Kosmos. Selskapet Norsk Air ble etablert. Som styresekretær i Kosmos så jeg dette på nært hold.

Styreleder i Kosmos var Otto Grieg Tidemand, krigsflyver under andre verdenskrig med utgangspunkt i London. Han overtok som styreleder i Kosmos etter Anders Jahre i 1978.

I sin tid foreslo undertegnede at inngangen til flyterminalen på Torp skulle få navnet Bjørn Bettums vei.

Et godt uttrykk heter æres den som æres bør.