18 prosent med innvandrerbakgrunn i Sandefjord: Snart kommer planen for inkludering. Den vil ikke Frp ha.

Ett år etter at det ble vedtatt, starter arbeidet med en handlingsplan for mangfold og inkludering. Nesten hver femte innbygger i Sandefjord er flyktninger og innvandrere.