Hva med parkeringen når dobbeltsporet kommer?

Av

Etter Bane NORs informasjonsmøte 7.3 og ytterligere vurdering av de tre traséalternativene for dobbeltspor, er jeg kommet til følgende: Beste løsning for Sandefjord i et langsiktig perspektiv er den såkalte Torp vest-korridoren.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

MeningerI grove trekk er denne løsningen slik, sett nordfra: Den får stasjon ved vestsiden av Sandefjord Lufthavn Torp, går i åpent terreng mot Øvre Hasle og forsvinner i kulvert/tunnel for å komme ut på vestsiden av Mokollen.

Derfra møter traseen nåværende jernbanetrasé litt sørvest for Sandefjordsveien, der ny stasjon tenkes lagt. Ulempen for Sandefjord er selvsagt plasseringen av ny stasjon utenfor sentrum.

Denne ulempen må motvirkes med betydelig teknologisk, økonomisk og kreativ innsats. Når våre lokale politikere skal avgi sin entydige uttalelse om hvilken traséløsning vi ønsker, må de vite mye mer om hvordan en ny jernbanestasjon mer eksakt skal plasseres, utformes og fungere.

Og det må Bane NOR forklare. Et åpenbart spørsmål er hvordan folk og bagasje skal bringes til og fra stasjonen? Kan vi tenke oss en terminal i sentrum, hvorfra det går en skinnebane med små vogner i pendeltrafikk? En slik terminal kan plasseres på nåværende stasjonsområde, som blir frigitt til mye annet når togtrafikken opphører der. Hvis vi forutsetter at det fortsatt kjøres biler og busser på 2030-tallet når dobbeltsporet åpnes, må det skaffes parkeringsplasser til pendlere og andre togpassasjerer.

På et frigitt stasjonsområde blir det plass både til parkering og betydelig kompakt boligbygging. Boligfortetting nær knutepunkt for kollektivtrafikk er en nasjonal føring det ligger til rette for her. Det gjør det neppe i området langs Peder Bogens gate hvor den nye stasjonen kan komme.

Bane NOR ønsker innspill tidlig og skriver på sitt prosjektnettsted: «Når et jernbaneanlegg skal bygges, er det kommunepolitikerne som vedtar endelig jernbanetrasé og detaljløsninger i utbyggingen. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra Bane NOR og offentlige høringer.

For å få til en best mulig plan uten for mange endringer, ønsker vi innspill så tidlig som mulig i planprosessen.» Du som våken innbygger har rett til å ytre din mening. Det bør du gjøre, for dette blir av særdeles stor betydning for enkeltmennesker, grupper og næringer i vårt distrikt.

Tenk ikke på at jeg og jevnaldrende er borte når Vestfoldbanen går i 250. Tenk på at barn, barnebarn og deres barn får nytte og glede av det. Alle informasjoner som finnes om prosjektet pr. i dag, kan ses på Sandefjord kommunes hjemmeside under linken InterCity-utbyggingen nederst på forsiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags