Den israelske regjeringen har anklaget seks palestinske menneskerettighetsorganisasjoner for terrorvirksomhet. Dette er organisasjoner som har bidratt til å avdekke brudd på menneskerettighetene både fra israelsk og palestinsk side. De støtter palestinske jordbrukere mot israelske bosetteres vandalisme, hjelper palestinere i møte med okkupantens apartheid-lover og har avdekket arrestasjoner og tortur mot palestinerne, også mot barn.

Denne erklæringen er enda et tegn på et autoritært trekk fra israelske myndigheter med mål om å knuse palestinernes lovlig rett til å motsette seg okkupasjon og undertrykkelse. Dette er et angrep på alle palestinere som forsvarer menneskerettighetene, deres lokalsamfunn og vil ødelegge verdenssamfunnets mulighet til å erverve informasjon om hva som virkelig skjer på de okkuperte områdene.

Palestinakomiteene i Vestfold stiller seg bak Norsk Folkehjelps krav til den norske regjeringen:

  1. Kreve at Israel trekker tilbake stemplingen som «terrororganisasjon» mot de seks palestinske organisasjonene.
  2. Kreve at det israelske myndigheter slutter å anvende trusler og trakassering, inkludert vilkårlig kriminalisering, trakassering og undertrykkelse av palestinske organisasjoner, som bryter med grunnleggende folkerettskonvensjoner.
  3. Fordømme den ulovlige anvendelsen av intern israelsk nasjonal lov i det okkuperte palestinske territoriet.
  4. Offentlig støtte de palestinske sivilsamfunnsorganisasjonene, samt oppfordre det internasjonale samfunnet til å gjøre det samme.

Vi oppfordrer samtidig alle stortingsrepresentanter fra Vestfold til å presse regjeringen til å følge opp disse kravene.