– Dykkerklubben har hatt sjøen som tumleplass i mange år. Vi har sett med egne øyne hvordan fiskebestandene har skrumpet inn til nesten ingen ting. Ser vi en torsk i dag, sier vi «vow» – det kan være fem dykk siden sist vi så en. Tang og tare – yngleplasser for det meste av sjøliv – forsvinner også i foruroligende grad. Noe må gjøres, og det raskt, sier  leder av marinmiljøutvalget i Sandefjord Dykkerklubb, Gunnar Horn, og Jarle Grytten i Sandefjord Dykkerklubb.

– Vi ønsker alle en renere fjord, og at strendene skal være rene og gi trivsel for både dyr og mennesker, sier de.

Mange ting bekymrer

Steinbit, breiflabb, hummer og flere andre fiskeslag er så å si borte fra fjorden. Slikt bekymrer voldsomt.

– Miljøsaken er så viktig, så uhyre viktig for sjøen, miljøet og for framtida vår. Vi kan ikke få stresset det nok, eller sagt det mange nok ganger. Vi skal engasjere, skape holdninger, samle og spre kunnskap om forvaltning av vårt marine nærmiljø, og kombinere det med idrett og friluftsliv. Vi trenger stor bredde i dette engasjementet, sier Horn og Grytten.

Dykkerklubben bestemte for seg å gjøre noe med det marine miljøet de elsker så høyt. De har laget en oversikt over hvordan de skal klare dette – Fjorden.org. Prosjektet skal vare i tre år, og det er lagt opp til 8.000 dugnadstimer – utført av Dykkerklubben, som blir sentrale i alt som foregår under vann, og deres mange samarbeidspartnere.

Fokus på marine utfordringer

– Vi søker å skape bro mellom alle Sandefjords organisasjoner, og da spesielt alle ungdomsorganisasjonene, som har fokus på de marine utfordringene vi har i Sandefjordsfjorden. Vi vil samarbeide med alle. Vi skal drive praktisk oppryddingsarbeid i strandsonen og under havet, sier Grytten og Horn.

De sier at den unge generasjonene er bekymret – og med rette. Det blir stadig mer utbredt holdning at det gjøres for lite og for sakte, med henblikk på miljø og bærekraft.

Håpet er at arbeidet som legges ned i Fjorden.org, skal videreføres etter prosjektslutt – for eksempel i skolen, og gjennom ideelle organisasjoner.

Massiv bruk av sosiale medier

– Når vi har jobbet i tre år med dette prosjektet, vil vi ha skaffet en mengde viktig informasjon. Dette ønsker vi skal skape en bro til framtidig utdanning – ved for eksempel å legge ut informasjon på video eller podkaster, informasjon som er lett tilgjengelig for alle, sier de to dykkerne.

Dykkerklubben legger opp til massiv bruk av sosiale medier i miljøsaken, fordi det er lettest å nå ungdommen slik. Sosiale medier er også enklest å bruke for å spre budskapet til flest mulig.

– Smarttelefonen er kjernen i hele rapporteringssystemet, sier Horn enkelt.

Vil etablere «mistet-app»

Dykkerklubben skal etablere et rapporterings- og gjenfinningssytem, som skal være lett tilgjengelig. Denne skal kartlegge forurensningen i fjorden. Her kan både yrkesfiskere og hobbyfiskere få anledning til å rapportere om tapt redskap, og legge inn data som er viktig for at det kan hentes opp igjen.

– Planen er å hente opp utstyr så raskt som mulig. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle som mister noe, og gjør dykkingen for oss i Dykkerklubben mer meningsfull og attraktiv. Erfaringen viser at det meste av utstyr ligger på mellom 20 og 40 meters dyp. Eksempelvis får aldri Dykkerklubben melding når en teine forsvinner i dypet. Det blir bare registrert at den er borte, og så blir den liggende, til skade for miljøet, sier Grytten.

– Et slikt system blir en viktig kilde for å lokalisere problemer i hele Sandefjordsfjorden, sier de to dykkerne.

For fastboende – og sommergjester

De håper at både fastboende og sommergjester – som kommer hit for å nyte sjølivet i sommermånedene – kan ha felles nytte av rapporteringssystemet.

Dykkerklubben er i gang med flere prosjekter allerede: De lager hummerhus – der de håper å få fredede plasser i fjorden der det er totalforbudt å fiske hummer året rundt, med håp om at hummerbestanden kan ta seg opp igjen. Man vil drive ålegresskartlegging, og kartlegge østersforekomster (stillehavsøstersen er en fiende av det lokale, maritime miljøet) samt tareskog.

Planen er å ta opp alle eierløse teiner som «spøkelsesfisker» i Sandefjordsfjorden. Disse agner seg selv, og «fisker» hele året – og tar livet av tusenvis av sjøliv. Spøkelsesgarn- og liner skal fjernes.  Det skal ryddes på strendene og på sjøbunnen.

Ønsker miljøbevisst ungdom

For å klare dette massive løftet for miljøet i havet, er Dykkerklubben 100 prosent avhengige av bred oppslutning.

– Vi ønsker spesielt å rekruttere miljøbevisst ungdom, uansett ståsted – det er de som skal arve det vår generasjon etterlater seg. Vi ønsker å gjøre det gjennom en rekke prosjekter som er tilrettelagt og som vil appellere til de unge. Prosjektene er konkrete, positive og lokale tiltak. Dette er en fantastisk anledning for unge til å kanalisere sitt engasjement. Det er veldig viktig med engasjement, sier Horn.

De to dykkerne forteller at Dykkerklubben allerede har skaffet seg en rekke samarbeidspartnere. De har alle sett verdien og egennytten i prosjektet. Blant disse er Røde Kors Ungdom, Sandefjord kommune, Vestfold fylkeskommune, Naturvernforbundet Vestfold, Hold Norge Rent, Skjærgårdstjenesten, Statens naturoppsyn, Oslofjorden friluftsråd, Sandefjord videregående skole, Vestfold Natur og Ungdom, Miljødepartementet og Forsvarsbygg.

Søker samarbeid

Fjorden.org-prosjektet vil også søke aktivt samarbeid med blant andre Havforskningsinstituttet, Miljøreparatørene, Vesar, skoleadministrasjonen, lokale fiskere, Næringsforeningen i Sandefjord, Turistforeningen, Turistkontoret i Sandefjord samt Larvik kommune. For å nevne noen ...

– Vi ønsker å legge all informasjon som vi får inn i miljøarbeidet, ut på nettsteder og digitale kanaler, slik at alt kan dokumenteres. Denne informasjonen kan benyttes også av statlige selskaper, i nasjonale statistikker. På den måten kan vi få flere samarbeidspartnere. Dykkerklubben ønsker å involvere flest mulig i arbeidet, og vi er selv innstilt på å delta i andres aktiviteter. Alt for å forbedre miljøet i sjøen, sier Horn.

Røde Kors: – Et fantastisk prosjekt

En samarbeidspartner er Røde Kors Ungdom.

– Ungdommene i Røde Kors er veldig opptatt av miljøet, og vi har flere ganger diskutert hva vi kan gjøre. Det som ble nevnt ofte var at man ønsket å jobbe med miljøet, få opplevelser og aktivisere seg utendørs – som for eksempel livredningskurs, sier prosjektleder for ungdom i Røde Kors, Susann Angell.

– Dykkerklubben har startet et fantastisk prosjekt – både i tid og i omfang, og de ønsker å ha med seg mange samarbeidspartnere. Røde Kors Ungdom vil veldig gjerne være med på Fjorden-org. Vi håper på et fruktbart og langvarig samarbeid, sier Angell.

LES OGSÅ: Nei, unger, i bekken skal dere ikke finne liv!

Har satset bevisst på ungdommen

Selv har Dykkerklubben satset bevisst på ungdommen de siste årene, og det har båret frukter: Av 250 medlemmer er hele 40 prosent 25 år eller yngre.

Dykkerklubben blir en svært sentral del av miljøpakken – de har tatt på seg å hente opp forurensende og skadelige ting fra sjøbunnen. Blant annet har de hentet opp «selvfiskende spøkelses-teiner» ved Kvernberget.

Dykkerklubbens største ønske er å skaffe seg en drone – eller mer riktig, en liten, ubemannet ubåt, kalt ROV (remotely operated underwater vechile). Denne anslås å koste 200.000 kroner.

– Enormt viktig hjelpemiddel

– Det høres kanskje ikke mye ut, men en slik ROV vil være et enormt viktig hjelpemiddel for å finne ut av miljøproblemer i sjøen. Den filmer i svært høy kvalitet, som kan ses på en TV-monitor samtidig som ROV skanner sjøbunnen. Et slikt arbeidsredskap vil kunne finne ut av hva som ligger i vannflaten, og den kan dykke kanskje dypt i sjøen – 150 meter. En dykker kommer neppe lenger ned enn 40 meter. ROV kan hjelpe oss til å dokumentere en rekke problemer/miljøavfall, som dykkere senere kan hente opp, sier Horn.

Han mener at et ROV-søk ved og under kaier i fjorden vil overraske og sjokkere: Det ligger svært mye søppel like under havoverflaten.

LES OGSÅ: Facebook blir vår tids undergang

– Vyer? Dette er gjennomførbart!

– Kan vyene gjennomførbare?

– Vyer? Dette er i høyeste grad gjennomførbart og skal realiseres. Vi vil få det til. Dette prosjektet er stort allerede i startfasen, men det vil bli enda større, mener Gunnar Horn,

Svært lite av prosjektet Fjorden.org – som offisielt ble startet 1. januar 2019 – er kjent for allmennheten ennå. Men mye informasjon vil komme i ukene og månedene framover.

Nysgjerrige politikere

To som leste om spøkelses-teiner i Sandefjords Blad, var politikerne Hanne Børresen Johansen (H) og Henriette Elnan Steinsholt (uavhengig).

Begge ble overrasket da de fant ut omfanget av prosjektet Fjorden.org.

– Jeg leste om prosjektet i avisa, og syntes det var en spennende ting med stor nytteverdi for miljøet. Jeg tror dette vil treffe mange i Sandefjord, og kanskje særlig ungdom. Ungdommen viser at de ønsker og er villige å ta tak i miljøsaken, sier Børresen Johansen.

– Sandefjord er et godt sted å bo. Når jeg hører om et slikt prosjekt, som omhandler miljø, ungdom, strand og båtliv – så er alt dette med på å bidra til at Sandefjord kan bli et enda bedre sted å bo. Da jeg fikk høre om dette prosjektet, som ønsker å bruke frivillig innsats med sterkt engasjement for å hjelpe miljøet, fikk jeg nesten gåsehud, sier Elnan Steinsholt.

Vil følge opp

– Jeg ble overrasket da jeg hørte omfanget av prosjektet. Det er virkelig imponerende. Dette er et prosjekt jeg ønsker å følge opp, sier Børresen Johansen.

Begge politikerne tror at Fjorden.org vil engasjere mange mennesker i Sandefjord i årene framover.

– Dette må vi jobbe for å få til, sier begge politikerne

LES OGSÅ: Hentet opp «spøkelses-teiner» fra havdypet