Torsdag er det sankthansaften, og det er mange som lurer:

– Kan man tenne bål i år?

Våren har som kjent vært svært tørr i Sandefjord og farevarslene om brann i naturen har vært mange. Men de to-tre siste ukene har det kommet nedbør her og der i regionen vår. Anne-Sofie Heum, leder for brann- og redningsseksjonen i Sandefjord, har derfor en gladmelding til alle som vil markere dagen med et bål:


– Det tillates brenning av St. Hans-bål i Sandefjord i perioden torsdag 23. – lørdag 25. juni. Siden det er store forskjeller i skogbrannfaren i kommunen vår ber vi alle om å gjøre en vurdering av de lokale forholdene før man tenner bål, sier hun til SB.

LES OGSÅ: Gladmelding til deg som skal feire sankthansaften

I samarbeid med Larvik brann og redning har brannvesenet i Sandefjord utarbeidet noen enkle råd og regler du må følge, for trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon, og på egnet underlag.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

– Det er ikke nødvendig å melde sankthansbålet inn til oss eller en lokal 110-sentral. Vi ønsker alle innbyggerne i Sandefjord en god feiring, avslutter Heum.