Gå til sidens hovedinnhold

Ja, disse plassene tilhører faktisk oss som bor her

Å sette tydelige begrensninger for campingturistenes bruk av de kommunalt eide campingplassene fremstår som en stadig bedre idé. Det handler ikke om motvilje til campingturister, men at grunneierrettighetene til innbyggerne i Sandefjord må forvaltes til felles beste.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De kommunalt eide campingplassene Vøra, Langeby, Asnes og Granholmen er under vedvarende press. Det går knapt et år uten at det skal diskuteres hvorvidt campingturister kan la plattingene stå igjen etter sesongslutt. Det er det heldigvis ingen aksept for i Sandefjord.

Nå har leder Roger Sørsdal i camping-samarbeidet i Sandefjord fremmet et forslag om å tillate bruk av campingplassene til påske. Driverne merker pågang av bobilturister som ønsker å bruke plassene.

Forslaget fant heldigvis ingen gehør i seksjonen park, idrett og – fritid i Sandefjord kommune. Grunnen er at områdene regnes som friområder utenom campingsesongen fra 1.mai til 1. september.

LES OM SAKEN HER: Får ikke åpne campingplassene i påsken

Det har i ettertid av avslaget oppstått en diskusjon på sosiale medier, der mange stiller seg hoderystende til avgjørelsen. Blant annet pekes det på at turister legger igjen penger i byens forretninger. Det er sikkert et godt argument.

Men dessverre er det også slik at strandsonen bygges mer og mer ned. I Norge skulle allmennhetens tilgang til strandsonen stå svært sterkt.

I prinsippet skulle det derfor helst ha vært slik at svært mye skulle til for at det gis dispensasjon til bygging. En rapport fra Sivilombudsmannen viser at det likevel i 85 prosent av tilfellene gis lov til å bygge, og da gjerne med en mangelfull begrunnelse.

LES MER OM DET HER!

Sandefjords Blad blir dessuten stadig tipset om hytteeiere som jager vekk forbipasserende og andre som vil benytte seg av allemannsretten. Det kan være vanskelig å avgjøre hvem som har rett i hvert enkelt tilfelle.

Det som i alle fall er sikkert er at tilgang til strandsonen ofte er grunnlag for konflikt mellom de som eier og de som ikke eier. Og at allemannsretten stadig snevres inn - i praksis.

I det lyset er det tvingende nødvendig i alle fall å passe svært godt på de de strandeiendommene som almenheten faktisk selv eier. Passe på som en smed, faktisk.


Kommentarer til denne saken