Gå til sidens hovedinnhold

Ja, du er rasist

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

8. september skrev Jørgen Sandtorv fra FrP i SB og lurte på om han var rasist. Hvis man leser innlegget videre, vil man se at dette langt ifra er budskapet i teksten. Det han imidlertid tar opp er den viktige og svært aktuelle debatten om hvor grensen går for å kalle andre rasister, og han mener at det ikke finnes takhøyde for å kritisere andres kulturer og religioner. Men Sandtorv er etter min mening på feil side av denne debatten, og jeg føler derfor at hans ord ikke skal stå uimotsagt.

Sandtorv antyder at etniske nordmenns livsstil, kultur og politiske liv er truet av muslimske innvandrere og deres religion, og at retten til å stå opp mot dette trues av mediene, antirasister og lettkrenkede sosialister.

Sandtorv mener også at ytringsfriheten i Norge er begrenset. Og det er sant. Loven forbyr bla. trusler, trakassering og grov diskriminering. Men at Sandtorv er kritisk til visse elementer i norsk lov, som er hans fulle rett, har han gjort ganske klart i sitt innlegg. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, under ledelse av en representant fra Sandtorvs eget parti, skrev en rapport i 2015 om at de vil "[ …] aktivt bidra til at hatytringer blir avdekket, etterforsket og håndhevet i domstolene». Så det at ytringsfriheten i Norge ikke er absolutt, burde ikke komme som et sjokk for Sandtorv.

Sandtorv mener imidlertid at det er mest av alt det offentlige liv, og mest av alt venstresiden og mediene, som hindrer ham og andre på ytre høyre fra å diskutere saklig om disse temaene, ved å kalle dem rasister. Han tror at ingen vil bli kalt rasist, og det er også sant, men ingen vil jo heller bli kalt «hottentott», «guling», «mongo» eller «neger». Sandtorv mener likevel at bruk av utdaterte støtende ord og uttrykk burde være greit fordi han mener noe annet undertrykker nordmenns livsstil, tradisjoner og verdier.

Jeg tror derimot at livsstilen og verdiene nordmenn har i dag ikke er basert på rasistiske eller støtende formuleringer, men på likhet, toleranse og åpenhet. Men jeg er helt enig i at alle religioner og livssyn kan diskuteres og kritiseres på et saklig grunnlag; både Islam, Kristendom og Livssynshumanisme. Men da bør det også tolereres at andre svarer på kritikken, og forsvarer sitt standpunkt og sitt livssyn, uten at reaksjonære politikere skal gå ut og hevde seg krenket over det!

Sandtorvs overbevisning om at innvandrede muslimer truer den «norske» livsstilen og kulturen er etter min mening rasistisk. Det stammer fra ideen om at en etnisitet har en bedre kultur, livsstil, religion osv. Enn andre, som er definisjonen av rasisme. Hvis Sandtorv føler seg fornærmet av det, er det flere ting han bør tenke på. For det første faller jeg inn under kategorien «snill» sosialist og bør derfor ikke aksepteres eller høres på så mye som jeg gjør.

For det andre er det å være rasist noe du kan gjøre noe med, i motsetning til å måtte flykte fra hjemlandet eller tilhøre en annen etnisitet. Alle som er uenige i mitt synspunkt, er velkomne til å si meg imot. Men for kort å svare på Sandtorvs spørsmål: Ja, Sandtorv, du er rasist.

Jeg er uenig i dine synspunkter, men vil til døden forsvare din rett til å hevde dem.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.