Det er mye som står på spill om dagen.

Og hva er det egentlig fylkestinget har vedtatt om vindturbiner? Har de «heiet det fram» eller bare «støttet et ønske om utredning»?

Spørsmålet er aktuelt for etter fylkestingets vedtak i mars er det oppstått en debatt om hva vedtaket egentlig betyr. Det er i grunnen ikke rart, for den foreslåtte havvindparken utenfor Sandefjord har store dimensjoner.

Om lag 75 flytende vindturbiner på vel 200 meters høyde i et felt 10-30 kilometer utenfor kysten av Sandefjord er ikke ingenting. Det estetiske er underordnet, men slettes ikke uvesentlig – vindturbinene vil synes godt fra land og ramme inn våre områder slik at vi ikke lenger har utsikt til ubebygd natur.

Men verre er det at området ligger i et området som er klassifisert som «Særlige verdifulle og sårbare områder». Dette er matfatet til en rekke viktige sjøfugler. Dette er rett i trekkrutene til kortnebbgåsa. Tusenvis av andefugler flyr på kryss og tvers av feltet – på jakt etter mat. Hvordan skal det gå med dem nå? Det er også en havørn-bestand på Færder som vil bli truet av anlegget.

Listen over dyrearter som vil bli truet eler få forverrede livsbetingelser av havvindprosjektet er langt og nesten uuttømmelig.

Sjekk gjerne selv.

Lokale fiskere er svært urolige for om Skaga-feltet vil ta fra dem levebrødet.

Behøver vi å vente på en utredning fra Norges Vassdrag og energidirektorat (NVE) for å vite dette? Nei.

Likevel vedtok fylkestinget i mars at de «ber om at Norges vassdrags- og energidirektorat tar Skaga-feltet med i sin vurdering av områder som bør åpnes for energiproduksjon til havs».

Det oppsto naturlig nok en tilspisset debatt rett etterpå der dette vedtaket er blitt tolket på to forskjellige måter. Arbeiderpartiet representerer begge ytterpunktene.

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) skrev i en mail til avisa at «det er veldig positivt at fylkestinget i Vestfold og Telemark ønsker å heie frem ny kraftproduksjon.»

Arlid Theimann (AP), som ikke var med på vedtaket, men som sitter som leder for energiutvalget i Vestfold og Telemark Arbeiderparti, står for det andre ytterpunktet. Han peker på at vedtaket kun var for å «støtte» at området skulle vurderes, og at det handlet kun om å få «mer kunnskap».

Men dette skjer altså i en situasjon der Norge desperat trenger mer kraft, eller mer spesifikt: Grenland trenger kraft. I debatten er det pekt på at strøm som produseres andre steder også kommer Sandefjord til gode. Men det er Grenland som er brukt som et argument fra Norsk Havvind AS, som er de som ønsker å bygge ut dette feltet utenfor sandefjordkysten. Kraftverket vil gi et påfyll av kraft, tilsvarende halvparten av behovet i Grenlandsområdet. Industrien på Herøya kan sikre seg langsiktige kraftavtaler, skriver de i et brev til fylkesordfører Terje Riis-Johansen, der de ber fylkestinget anmode NVE om å ta Skagafeltet med i sin vurdering.

Men det merkelige er at feltet var allerede spilt inn som et forslag til NVE, der enhver kan gå inn på nettsidene og både klikke på interaktivt kart og lese høringsinnspillet fra Norsk Havvind AS.

Så hvorfor ber selskapet fylkestinget anmode NVE om å gjøre noe de likevel skulle gjøre?

Jeg tror det er rimelig å anta at det er for å påvirke utfallet av den forestående vurderingen NVE nå skal gjøre innen 30. april. Området ligger i et felt som fra før av er klassifisert som særlig «verdifullt og sårbart», og det skal mye til for å få lov.

Da hjelper det jo å ha en flertall fra fylkestinget bak seg. Eller har fylkestinget så lite å gjøre om dagen at de kan bruke tiden på vedtak som er uten klart mål?

Dermed er det også rimelig å stille spørsmål til prosessen, noe som også er blitt gjort i etterkant. Dagen før var representantene fra fylkestinget på en fagdag for kraft. Der fikk Norsk Havvind AS presentert sine planer, i fred for motargumenter. Uten motargumenter var også innstillingen fra fylkesdirektøren, der ble det i hovedsak pekt på at det haster med utbygging av nye kraftkilder. Et forslag om å utsette avgjørelsen ble nedstemt.

I ettertid har vi hørt tydelige motstemmer og motargumenter.

Men vi sitter igjen med to spørsmål: Hvorfor måtte fylkestinget vedta noe de ikke trengte å vedta? Og hvorfor hastet det slik?